Search This Blog

Monday, August 27, 2012

Charedi IDF Soldier Kicked Out of Toldos Avraham Shul ''Go Out Tuma''


דרמה הבוקר בשכונת 'נחלה ומנוחה' בבית שמש: חייל חרדי גורש מבית המדרש של חסידות תולדות-אברהם-יצחק, לאחר שהגיע עם מדיו לתפילת שחרית.

מפרטים שהגיעו ל'בחדרי חרדים' עולה כי סמוך לשעה 10 בבוקר, הגיע החייל לבית המדרש הממוקם ברחוב חזון איש בעיר, כדי להתפלל תפילת שחרית.

לפני כניסתו לתפילה, הוא התיישב בחצר החיצונית. אחד מהחסידים שעבר במקום דרש מהחייל: "תשאר בחוץ".

הוא הסביר לו כי היות והוא לבוש במדי 'צה"ל הציוני', הוא אינו יכול להיכנס לתוך בית מדרש בו מתפלליו דוגלים באידיאולוגיה אנטי-ציונית.

החייל שנדהם מהדרישה, מילא אחריה.

אך כעבור מספר דקות, כשהבין כי אין לו מקום אחר להתפלל בו במניין בשל השעה המאוחרת, נכנס לתפילה אל תוך בית המדרש. אך האברך תקף אותו וגירש אותו בצעקות: "תעזוב מיד, צא טמא!". בעוד חבריו אינם מונעים זאת.

החייל עצמו נמנע מלעורר מהומה - יצא מהמקום וחזר לחצר החיצונית - שם המשיך את התפילה לבדו.

מספר תושבים שהיו עדים למקרה מחו בפני האברך המגרש. "הוא חרדי בדיוק כמונו", אמר אחד מהם.

אחר מחה ואמר כי, "זה חילול ה' ושפיכות דמים מה שעשית כאן, אין יותר גרוע מזה".

לעומת זאת, אברך אחר שנקלע למהומה הגיב: "תפסיקו לבלבל את המוח. אם אתם כל כך דואגים לחייל, אז תחתנו אותו עם הבת שלכם".

יצוין, כי החייל עצמו נשוי, בן 27 ואב ל-2 ילדים.

No comments:

Post a Comment