Search This Blog

Sunday, August 28, 2011

זוכה רב בית החולים בנהריה: תהיות קשות בעדות המתלוננת

ברוך ה' האמת יצאה לאור, והרב זוכה מכל אשמה הרב שמעון גורליקפרסום ראשון: לפני כשנה וחצי הושעה רב בית החולים בנהריה, בגלל תביעה שהוגשה נגדו באשמת הטרדה מינית וניסיון למעשים מגונים בצעירה ששהתה בבית החולים לסייע לאחיינה התינוק שאושפז באותו הזמן. ביום חמישי האחרון זיכה בית הדין של נציבות שירות המדינה את הרב מהאשמות המיוחסות לו

לפני כשנה וחצי הושעה רב בית החולים בנהריה, הרב שמעון גורליק מתפקידו, עקב תלונה של צעירה כי הרב הטריד אותה מינית.

הצעירה, חוזרת בתשובה תושבת אחד מיישובי הצפון, שהתה בבית החולים בנהריה, כדי לסייע לאחיה שבנו התינוק אושפז במצב קשה. במהלך השהות בבית החולים, סייע הרב לצעירה, ואף סיפק תפילין עבור אחיה.

במהלך השיחות שקיים הרב עם הצעירה, במשרדו ובטלפון, היא האשימה את הרב כי ניסה לגעת בה והעיר לה הערות על יופיה. בנוסף טענה הצעירה כי הרב עמד מאחוריה וניסה להריח אותה. במקרים אחדים, האשימה הצעירה את הרב, כי ביקש לסגור את דלת משרדו בזמן שישבו ביחד.

עוד טענה המתלוננת כי הרב שלח לה מסרונים בעלי אופי מיני, אך היא לא יכולה הייתה להציגם לבית המשפט בגלל שהחליפה את מכשיר הטלפון שלה. בעדותה אמרה המתלוננת כי היא שלחה לרב את הפסוק "איילת חן בגלותי יסעדני" כדי שיבין מכך שהיא מבקשת לנתק איתו את הקשר.

הרב גורליק הכחיש את האשמות מכל וכל, ודרש לאסור על פרסום פרטיו בתקשורת, אך בית המשפט העליון אישר לפרסם את פרטי התביעה.

בית הדין מזכה את הרב

בית הדין המשמעתי של נציבות שירות המדינה, בהרכב של שלושה דיינים, בראשות יוסף תלרז ערך הליך חקירה במשך כשנתיים, בו נשמעו טענותיהם של שני הצדדים, כולל עדויותיהן של מקורבי המתלוננת, ותמלילי שיחה שהוקלטה במשרדו של הרב, בנוכחות אחיה של המתלוננת.

בסופו של דבר הכריע בית הדין ביום חמישי האחרון לזכות את הרב גורליק מהאשמות נגדו.

"זיכויו של הנאשם יסודו באותו ספק ממשי שקינן בלבנו לנוכח התהיות הממשיות שאפיינו את פני גרסתה, כאמור, של המתלוננת". כשבית הדין מציין בהכרעת הדין שורה של סתירות ותהיות לגבי עדותה של המתלוננת.

על הטענות כי הרב ביקש לסגור את הדלת, קיבל בית הדין, את גרסתו של הרב, כי עשה זאת בגלל שהוא והמתלוננת עישנו במשרד, ולא רצו שהעשן יצא אל מסדרון בית החולים. הרב טען בנוסף כי במשרדו נמצא חלון גדול דרכו ניתן לראות את המתרחש במשרד, טענה שהתקבלה גם היא בבית המשפט

בנוסף קבע בית המשפט, כי נראה שדווקא המתלוננת היא שפנתה אל הרב במסרים בעלי משמעות מינית, וכי מתמלילי השיחות שהקליט הרב במשרדו עולה כי דווקא המתלוננת היא זו שניסתה לפתות את הרב.

גם פורום תקנה בעניין

מקריאת פסק הדין, עולה כי המתלוננת ומקורבתה, פנו לפורום 'תקנה' כדי שזה יסייע בתלונה נגד הרב. בפסק הדין מותחים הדיינים ביקורת על התנהלותו של הפורום, בכך שכלל לא שמע את עמדתו של הרב לפני שהחליט לסייע למתלוננת.

"בית הדין לא יכול ליתן משקל לדבריה של המתלוננת ב"פורום תקנה" אותם מסרה טלפונית לפיה היה מגע כוחני מצד הנאשם במתלוננת, מעשים לגביהם לא הייתה כל התרשמות ישירה של פורום תקנה מהמתלוננת, שלא העביר כל רישום מסודר של בדיקתו את תלונת המתלוננת שלא הופיעה בפניו, כפי שעולה מעדותה המהימנה של עדת התביעה גב' ו', במיוחד עת לא פעל לקבל גרסת הנאשם לגבי הנטען בפני אותו הפורום".

1 comment:

  1. שקרן אמיתי! עשרות נשים כולל נערים הוטרדו על ידו לא נשתוק עד שישב בכלא!

    ReplyDelete