Search This Blog

Saturday, April 30, 2011

הסגיר את "מאדוף החרדי", מוישי זוסמן, לישראל FBI
יותר משנה אחרי שהתפוצצה פרשת ההונאה הגדולה, מוישי זוסמן, שחשוד בהונאת עשרות חרדים

זוסמן, שעסק בגיוס משקיעים למט"ח, רכש במשך שנים את אמונם של משקיעים רבים, בהם משפחות מכובדות ומבוססות בבני ברק. כאשר "סיפק להם את הסחורה" והעביר להם ´רווחים´ נאים, הגיע בעזרתם לקשרים עם משפחות עשירות בעולם, וכך גייס הלה ל"השקעותיו" עשרות מיליוני דולרים מכל רחבי תבל.

על פי החשד, בשלב מסוים התברר כי את סכומי העתק שהועברו לו שלשל לכיסו הפרטי. בעקבות חשיפת הפרשה נמלט זוסמן ללונדון עם בני משפחתו.

לפני שברח, נפגש זוסמן עם חלק מהמשקיעים והודה בפניהם כי הכסף לא הושקע, אלא הוחזק אצלו ומהקרן חולקו ´הרווחים´ כביכול, כאשר ממשקיע למשקיע מועברים כספי הקרן החדשים.

"אני מאדוף החרדי", הודה אז האיש בפני המשקיעים ההמומים.

זוסמן גם הודה כי כל הדו"חות שהנפיק היו מזויפים, וכי גם אתר האינטרנט של החברה היה מזויף, והתבסס על ´דומיין´ (כתובת) מזוייפת, הדומה לאתר מסחר של חברת מט"ח מוכרת.

לאחר מכן נמלט זוסמן מלונדון ליעד בלתי ידוע.

ההתפתחות הדרמטית בפרשה אירעה לפני כחודש. הוא הגיע לארה"ב, ונעצר על-ידי ה-FBI. משפחתו טענה אז כי נעצר בשל שהייה בלתי חוקית בארה"ב, והשבוע הוא הוסגר, כאמור, לישראל

"רוב העדויות נגד זוסמן הם מאנשים שאינם נמנים על הקהילה החרדית", הוא אומר, "אבל לנו ידוע כי ישנם חרדים רבים בין המשקיעים שנפגעו, ואני קורא להם להגיש תלונה".

יצויין כי עד עתה, זוסמן שומר על זכות השתיקה ואינו משתף פעולה עם חוקריו.

זוסמן, שעסק בגיוס משקיעים למט"ח, רכש במשך שנים את אמונם של משקיעים רבים, בהם משפחות מכובדות ומבוססות בבני ברק. כאשר "סיפק להם את הסחורה" והעביר להם ´רווחים´ נאים, הגיע בעזרתם לקשרים עם משפחות עשירות בעולם, וכך גייס הלה ל"השקעותיו" עשרות מיליוני דולרים מכל רחבי תבל.

על פי החשד, בשלב מסוים התברר כי את סכומי העתק שהועברו לו שלשל לכיסו הפרטי. בעקבות חשיפת הפרשה נמלט זוסמן ללונדון עם בני משפחתו.

No comments:

Post a Comment