Search This Blog

Wednesday, January 26, 2011

גדולי ישראל נגד "כליפא שמלצר"



מי הפיץ פשקווילים בגנותו של הזמר החסידי? בריכוזים החרדיים נתלו מודעות חריפות, שמכנות את שמלצר "כליפא". במודעה עושים שימוש בשמותיהם של גדולי ישראל - הגרי"ש אלישיב, הגר"ח קנייבסקי, הגר"נ קרליץ והגראי"ל שטיינמן, ומציינים בשמם כי אסור לשמוע את שיריו של שמלצר

הזמר החסידי, ליפא שמלצר, עורר את זעמם של הוועדות הרוחניות השונות לאחר שהופיע באחרונה באילת בנופש כשר למהדרין, מול מאות משפחות חרדיות.

תגובת מחרימי הזמרים לא איחרה לבוא, והיום נתלו ברחבי הריכוזים החרדיים פשקווילים חריפים נגד שמלצר.

במודעה עושים שימוש בשמותיהם של גדולי ישראל - הגרי"ש אלישיב, הגר"ח קנייבסקי, הגר"נ קרליץ והגראי"ל שטיינמן, ומציינים בשמם כי אסור לשמוע את שיריו של שמלצר.

שמלצר, אגב, מכונה שם "כליפא" ומפיצי המודעות מביעים תקווה "שהקב"ה יערה עליו רוח טהרה וישוב בתשובה שלימה ויחדול מלחטוא ולהחטיא את הרבים בריש גלי".

שמלצר מצטרף למרדכי בן דוד, שהופיע השבוע בפני נשים בערב הצדעה לארגון "אור חיה". ערב ההופעה, הופצו מודעות בריכוזים החרדיים שכינו אותו "זמר פסול" מבלי שיציינו את שמו מפורשות.

המחאה כוונה בעיקר נגד ארגון "אור חיה" עצמו, שמקיים את המופע "למרות איסורם של כל גדולי ישראל", לשון המודעה.

במודעות התפסמה קריאה "לציבור הנשים, הזהרו בגלחתן של גדולי ישראל שאסרו הופעת זמרים בפני נשים, ולהמנע להשתתף במופע זה".

1 comment:

  1. כליפא שמלצר??? Hahahaha - I read that as Kalifa Schmeltzer, so I guess they turned him into a Moroccan. What will Shaul Hayoun do with his new competition?

    ReplyDelete