Search This Blog

Thursday, January 2, 2014

מה עמד מאחורי הרצח הנורא של הצעיר החרדי ומה בדיוק אירע שם גירסת המשטרה והמשפחה


הרצח הנורא של הצעיר החרדי, בוצעה ע"פ החשד על הצעיר הזה שבסרטון, המשטרה חושדת שהחשוד ביחד עם המנוח היו אחראים למעשי  עבירות בריונות ברחוב, עד שהצעיר נשאב עמוק לתוך הפשע ונרצח בעקבות סכסוך.

 לעומת זאת משפחת הנרצח טוענת כי הוא ביקש לעזוב את חיי האלימות ולחזור לחיי הדת והכנופיה לא הסכימה לכך מחשש לחשיפתם ולכן הוא נרצח. החשוד ברצח טוען כי הוא חף מפשע, כפי שפירסמנו אמש שהוא אפי' רצה לבוא להלוייתו של הנרצח והם בכלל היו חברים טובים

No comments:

Post a Comment