Search This Blog

Wednesday, May 3, 2017

הנגיד מאיר זליג ריספלר מונה ל'ראש הקהל' בסאטמר


כשנה אחרי האסון הנורא בארה"ב בו איבדו את חייהם בנסיבות טראגיות במיוחד, שני הנגידים הרב חיים פרנס מסטרופקוב והרב יצחק רוזנברג, ראש הקהל של חסידות סאטמר, שטבעו כששהו למנוחה בחוף הים במיאמי, הכתיר אמש (שלישי) האדמו"ר מסאטמר את הרה"ח ר' מאיר זליג ריספלר לכהן כראש הקהל של החסידות.

עד היום כיהן ריספלר כרואה חשבון של המוסדות ושמו יצא לפניו כאיש מקצוע לצד היותו אחד מנגידי החסידות.

בעבר תרם ריספלר סכומי כסף גדולים לחסידות כאשר בארץ ישראל תרם את המקווה בשכונת בתי הונגרין בירושלים.

המינוי יצא אל הפועל לאחר שנגידים רבים ביקשו לעצמם את התפקיד הנכבד ולאחר מחשבה רבה החליט האדמו"ר והכריע למנות את ריספלר לתפקיד הנכבד.

תפקיד ראש הקהל יש לו משמעות מיוחדת בסאטמר משום שמדובר בנשיא הקהילה שהחלטות ציבוריות רבות לצד ענייני המוסדות נתונים להכרעתו.

No comments:

Post a Comment