Search This Blog

Wednesday, May 17, 2017

אלמונים רוקנו את ביתו של הרב שלום בער סורוצקין

בליל שבת האחרון, פרצו אלמונים אל ביתו של הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש מוסדות עטרת שלמה. הפריצה התרחשה ככל הנראה בשעה מוקדמת לפנות בוקר, בשעה שכל בני הבית ישנו.
הפורצים נטלו עימם כלי כסף יקרים בשווי של עשרות אלפי דולרים בהם חפצי יודאיקה נדירים הנמצאים ברשותו של ראש הכולל כבר שנים רבות.
במוצאי שבת הגיעו חוקרי המשטרה בנסיון לאתר את הפורצים, אולם המקורבים מספרים על תחושה קשה של אובדן חפצים יקרים מאוד אשר מלבד שווים הכלכלי יש לבני הבית ערך רגשי כלפיהם.
"זה מצער שנכנסים כך באישון ליל ולוקחים הכל בגניבה ואנו מצפים שהמשטרה תגיע לאשמים" אומרים המקורבים. יצויין כי הרב סורוצקין עצמו שהה השבת בישיבה בראשון לציון.

No comments:

Post a Comment