Search This Blog

Wednesday, May 24, 2017

חיזוק לנשות סקווירא: אלו הפאות וכיסויי הראש המותרים

לקראת תחילת כתיבת ספר התורה של האדמו"ר מסקווירא בו יהיו שותפים כלל החסידים, גברים ונשים שיקבלו על עצמם להתחזק בנושאים שונים ברוחניות, כגון הוספה בלימוד תורה, פגעי הטכנולוגיה ושמירה על גדרי הצניעות, ולקראת שמחת הנישואין בחצר הקודש, פרסמו עסקני החסידות דפים מיוחדים עליהן יחתמו אלפי נשות החסידות שיקבלו על עצמן חיזוק והקפדה בגדרי הצניעות.
בדפים בשפת האידיש המכונים "קבלה קארטל" נכתב כי מי שתחתום על ההקפדה בענייני הצניעות תזכה ששמה יוזכר בפני הרבי ביום החופה.
לציבור הנשים נשלח דף מיוחד בו נראות דמויות מאויירות עם כיסויי ראש שונים כאשר מוסבר להן אלו כיסויים אסורים ואלו מותרים וראויים.
כך לדוגמא פאות "רגילות" או כאלו עם כיסויי ראש חלקיים בלבד מסומנות באיקס ואילו דמויות המכוסות בהידור יתר מסומנות בוי.
בחסידות מקווים כי בעקבות הקמפיין ודפי התקנון תהיה מגמה של חיזוק בקרב כלל ציבור הנשים בנושא הצניעות לזכותו של מנהיג הקהילה.

No comments:

Post a Comment