Search This Blog

Sunday, May 21, 2017

10 שנות מאסר לנוכל שעקץ אדמו"ר מוכר ומנהל מוסדות חרדיים

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום 10 שנות מאסר על רונן בר-שירה, נוכל שעקץ גורמים רבים, בהם אדמו"ר מוכר וראש מוסד חרדי, שנפלו ברשת המתוחכמת של בר-שירה ונעקצו בסכומים גבוהים של מאות אלפי דולרים. 

בר-שירה הורשע בעבירות של קבלת דבר במרמה, גניבה על ידי מורשה, זיוף מסמך בנסיבות מחמירות, הנפקת חשבוניות פיקטיביות ואיסור הלבנת הון. 

מדובר בחקירה שהחלה בשנת 2011 בחשד לכך שבר-שירה שלשל לכיסו כספים שגוייסו עבור קמפיין להשבת החייל החטוף גלעד שליט - כספים אותם קיבל מ-15 גורמים שונים שתרמו 234,320 שקל - שנכנסו היישר לחשבון בנק הפרטי של רונן. גורמים נוספים סירבו לתרום לו מאחר וחשדו שהכסף לא יגיע ליעדו. 

בכתב האישום נגדו מפורטים לא פחות מ-16 פרשיות מרמה, בהן גם פרשה בה הונה את חברי הקיבוץ 'בית אורן' בכרמל בתואנה כי יגייס עבור נזקי השריפה מיליוני דולרים מתורמים בחו"ל ששילמו לו 200,000 שקל על מנת לקבל את התרומות שגייס עבורם. 

כאמור, בין הנעקצים נמצא גם אדמו"ר מוכר מאוד במגזר החרדי מאזור השפלה, כך נודע ל'בחדרי חרדים'. על פי כתב האישום, במהלך חודש אפריל 2007, פגש בר-שירה אדמו"ר של קהילה חסידית בשפלה וטען בפניו במרמה כי ביכולתו לגייס סכום של 1.3 מיליון דולר לפחות עבור מוסדות החסידות. 

לצורך כך, העביר האדמו"ר לידי רונן 15,000 דולר כעמלה ודמי תיווך - אך סירב בהמשך להעביר 5,000 דולר נוספים. אולם למרות התשלומים, האדמו"ר לא קיבל שום תמורה. 

במקרה אחר, באוגוסט 2008, פנה שלמה מור, בידיעתו של רונן בר-שירה, לרב משה תנעמי, ראש מוסדות 'אור חדש' לבנות מאזורי מצוקה, וטען בפניו במרמה כי ביכולתו לגייס מיליוני דולרים כל שנה עבור המרכז החינוכי. 

בהמשך, נפגשו הנאשמים מספר פעמים עם הרב תנעמי, שם המשיכו להציג בפניו מצג שווא לפיו ביכולתם להשיג את התרומות המובטחות, בתמורה לסכומי כסף שנועדו לכיסוי הוצאות ולתשלום למתווכים. 

בעקבות מצגי השווא, כך נודע ל'בחדרי חרדים', העביר הרב תנעמי סכומי כסף גדולים שהצטברו לסכום של 150,000 דולר - וזאת מבלי שהמוסדות או הרב קיבלו תמורה לכך. 

בסופו של דיון השופט בני שגיא מבית משפט המחוזי בתל אביב גזר על הנאשם המרכזי, רונן בר שירה, עשר שנות מאסר בפועל, קנס בסך 50,000 ש"ח ופיצויים למתלוננים בסך 931,000 ש"ח, מהם 52,500 לאדמו"ר ו-262,500 לרב תנעמי. 

על שלמה מור נגזרו שנתיים מאסר בפועל ושנה נוספת על תנאי, קנס בסך 10,000 ש"ח ופיצויים בסך 277,100 ש"ח מהם 262,500 לרב תנעמי.

No comments:

Post a Comment