Search This Blog

Monday, May 29, 2017

חייל חרדי ערק לחו"ל בגלל חובות לעבריינים

סיפור של ר', צעיר חרדי מצפון הארץ, החל לפני יותר מארבע שנים אז התגייס לצבא ליחידה קרבית למרות מצבו הכלכלי שהיה קשה טרם גיוסו.
לאחר מספר חודשים ביקש לעבור ליחידה אחרת בה יוכל לצאת ולעבוד מידי פעם, לאחר שגם אז נתקל בקושי להחזיר חובות וקיבל איומים על חייו מגורמים מפוקפקים להם היה חייב כספים, הוא ערק מצה"ל.
לאחר תקופה נעצר על ידי המשטרה הצבאית נכלא לשבועיים וכששוחרר יצא מהארץ ונמלט לארצות הברית.
קרוב משפחתו של הצעיר אמר לחדשות 2 כי היה חייב כספים לגורמים בשוק האפור ונמלט מהארץ לאחר שנתקל באיומים על חייו מגורמים עברייניים. לדבריו, כשהבין שחייו בסכנה נמלט מהארץ.
בחו",ל מצא הצעיר עבודה והחל להחזיר חובות, עם הזמן התחתן ונולדו לו שני ילדים. לפני כשמונה חודשים שב ארצה בכדי להחזיר את החובות ולהסדיר את מעמדו בצבא ונעצר על ידי המשטרה הצבאית, עם מעצרו הוגש כתב אישום לבית הדין הצבאי על עריקות של ארבע שנים כשבמהלך ההמתנה למשפטו היה עצור 46 ימים.
שופטי בית הדין החליטו להקל עליו בשל נסיבות חייו הקשות ולאחר שמיעת העדויות על האיומים שקיבל על חייו החליטו השופטים להסתפק בימי מעצרו והורידו אותו לדרגת טוראי.

No comments:

Post a Comment