Search This Blog

Wednesday, May 17, 2017

רב כלא פוטר כי "הבריח" תפילין לבית הכלא

הרב נפתלי אוסך, שכיהן כקצין דת ורב הכלא בברוקלין הגיש תביעה נגד הנהלת בתי הכלא הפדראליים בטענה כי פוטר רק בשל עובדת היותו יהודי וכי התנכלו לו על רקע אנטישמי ושנאת זרים.
הרב בן ה-64 המשמש במקביל כרב בקהילה חסידית בשכונת ווילאמסבורג בברוקלין החל בתפקידו בשנת 2009 בכלא מטרופוליטן כאשר הוא שירת לדבריו במלוא הכבוד וההערכה את האסירים בני כל הדתות שריצו את מאסרם וחשו בנוח לשוחח עמו.
בשנת 2012 מינו מעליו מפקח בכיר ולטענתו אז החלו הבעיות וההתנכלויות הסדרתיות כלפיו המטרה להצר את צעדיו.
הרב לדבריו היה עושה כל מאמץ שיוכל להיות בכלא גם בשבת אולם המפקח, הכומר, עשה הכל על מנת להתנכל לו.
הרב הזמין מתנדבים שישמחו את האסירים בכלא בחג הפורים זאת ללא שייאלץ לשהות במקום כיוון שמדובר היה ביום ראשון יום בו היה אמור להיות בחופשה בכל מקרה כחלק מתנאי העסקתו, אולם המפקח ביקש לטרטר אותו ולשנות לו את הימים ודרש שישהה בכלא גם ביום הפורים.
המפקח אף דרש שיגיע מוקדם לעבודה בצורה שמנעה ממנו להתפלל במניין וכשלא הגיע ביום הפורים קנס אותו במשכורתו. לדברי הרב אסוך המפקח אף לעג לו ולאמונתו והשמיע נגדו משפטים אנטישמיים. 
לטענת הרב הוא פוטר בשנת 2015 לאחר שהביא תפילין לכלא ובדו"ח הם הוגדרו כ"סחורה מוברחת" והדבר גרם לו לתחושה עצומה של פגיעה על רקע דתי ועל כן הוא דורש פיצויים על כך.

No comments:

Post a Comment