Search This Blog

Monday, May 22, 2017

אלמונים ביצעו ונדליזם בבית הכנסת חב"ד במאה שערים

מתפללי בית הכנסת הוותיק חב"ד בשכונת מאה שערים בירושלים נדהמו לגלות בשבת האחרונה כי אלמונים פרצו בליל שבת לבית הכנסת וערכו ונדליזם של ממש כאשר השחיתו את קירות בית הכנסת, גנבו ספרים ועלונים ופגעו בכל הבא ליד.
הדבר התגלה כאשר הגבאי הרה"ח רבי צבי חנון חזר כהרגלו בליל שבת, כדי לנעול את שערי בית הכנסת להכינו ולסדרו ליום השבת, אחר שאחרוני המתפללים נטשו את בית הכנסת.
עם חזרתו לבית הכנסת נדהם רבי צבי לגלות ונדליזם במקום כאשר על קירות בית הכנסת נשפכו חומרים שונים, נלקחו ספרים ועלונים, ובתוך בית הכנסת התחולל חורבן.
בנו של הגבאי, מנדי חנון, יו"רוועד שיעורי חסידות אמר כי "בית הכנסת חב"ד במאה שערים מהווה למגדלור עבור אלפים בכל רחבי ירושלים, מידי שבת נוהרים למקום מאות רבים להתרומם לאורה של תורת החסידות, גם במערכת השיעורים המתקיימת בכל ימות השבוע משתתפים המונים.
"בזמן שאנו נערכים באינטנסיביות למעמדים המרוממים של חג מתן תורה, עדים אנו לצערנו לתופעות קשות אלו, אני בטוח שנוכל להתגבר על כך. גם מי שעשה את המעשים מוזמן אף הוא לטעום מאורה של תורת החסידות, ומובטחני שלאחר שיחווה את רוממות נפשו, אזי לא יוכל להיפרד מכך".

No comments:

Post a Comment