Search This Blog

Wednesday, May 24, 2017

האב הכה את בתו במקלות כ"אקט חינוכי"

נערה בת 16 מאלעד התלוננה בתחילת השבוע, כי אביה בן ה-35 מכה אותה קשות, ואף מטיח את ראשה בקיר בגלל שהיא "מרדנית". 

במשטרת ישראל נפתחה חקירה, ממנה עלה חשד שמזה תקופה אביה נוהג כלפיה באלימות קשה ומכה אותה באמצעות מקל. לדבריה הוא עושה זאת בעקבות רצונה לעזוב את הדת, ומה שהוא מייחס לה כהתנהגות מרדנית. 

החשוד נעצר על ידי משטרת ראש העין. בחקירתו אמר האב לשוטרים כי מדובר ב'אקט חינוכי'. עם סיום החקירה, תוגש היום כנגד החשוד הצהרה בדבר כוונת התביעה להגיש כנגדו כתב אישום ובקשת מעצר עד תם ההליכים.

No comments:

Post a Comment