Search This Blog

Sunday, May 21, 2017

ועד כפר חב"ד: "מופתעים מאיומי רב הכפר"


המאבק הפנימי בכפר חב"ד עולה שוב מדרגה, כשנדמה ששני הצדדים החליטו להסיר את הכפפות. בתגובה למכתבו של הרב מאיר אשכנזי, רב היישוב שטען כי אין להעניק אישורים להרחבת המשחטה של משפחת ליפשיץ שנעשית - לטענתו - בניגוד לעמדתו של הרבי מליובאוויטש, משיבים בסוף השבוע האחרון חברי הוועד במכתב משלהם ומודיעין כי אינם נעתרים לפנייתו וכי בכוונתם לאשר את הרחבת המשחטה שבבעלות המשפחה.

חברי הוועד מצהירים כי הם מחויבים להחלטות האסיפה הכללית שנעשתה בהתאם להוראות הרבי ובהתאם להלכה ולשולחן ערוך, ודוחים מכל וכל את טענות הרב. החברים אף מוסיפים שהם "מופתעים מקריאות האיומים הנזכרים בו כלפי חברי הוועד".
חברי הוועד נתלים בכך שאביו המנוח של הרב המכהן, הגאון רבי מרדכי שמואל אשכנזי זצ"ל, היה זה שאישר את פתיחת המשחטה בכפר חב"ד - שכעת יוצא בנו נגדה. 
חברי הוועד אף עונים במפורט לרב אשכנזי על טענותיו באשר לאישורי ההרחבה של המשחטה וסיכוני הבריאות העלולים להיגרם לתושבים ודוחים את טענותיו.

No comments:

Post a Comment