Search This Blog

Sunday, May 21, 2017

העיתונאית הבכירה: חסידות גור "זוועתית",

חצתה את הקו האדום: במאמר חריף ב'הארץ' נגד שר הבריאות יעקב ליצמן תוקפת טלי חרותי–סובר את השר ומאשימה אותו כי הוא מתנגד למינויה של מיכל עבאדי לתפקיד נציבת שירות המדינה - רק בשל היותה אישה. 

חרותי–סובר לא מסתפקת בכך ומגדירה את חסידות גור שממנה מגיע השר ליצמן כ"קהילה זוועתית". לדבריה, "יתכבד החסיד שמגיע ממקום בו לא קוראים לבת הזוג בשמה, ויבלע את הצפרדע". היא מוסיפה כי "עדיף שאת הזמן יקדיש לטיפול בחוליי המשרד הרבים בראשו הוא יושב, ואת זמנו הפנוי לקידום הקהילה הזוועתית שלו, אל המאה ה-21" - דברים הנגועים בנימה רוויה שנאה. 

דבריה החמורים של חרותי–סובר מגיעים לאחר שבשבוע שעבר הודיע ליצמן כי הוא מתנגד למינויה של עבאדי לתפקיד נציבת שירות המדינה. על פי דיווחים שונים, הוא אף הניח מכתב התפטרות באם המינוי יצא לפועל. בין ליצמן ועבאדי, ששימשה בעבר בתפקיד החשבת הכללית, עובר דם רע זמן רב. השיא היה בעת מינויו של פרופ' זאב רוטשטיין לתפקיד מנכ"ל המרכז הרפואי 'הדסה'. עבאדי עשתה הכל בכדי למנוע את המינוי, אך לבסוף ידו של ליצמן גברה ורוטשטיין נכנס לתפקיד. כעת ליצמן מתנגד למינויה של עבאדי לתפקיד הנציבה, והוא מניח את כל כובד משקלו בנושא - עד כדי איום בשבירת הכלים. 

בנוסף לדברים האמורים היא מסבירה במאמרה ב'הארץ' כי "כל כך לא רוצים אותה שם (את עבאדי י.ג) - עד ששר הבריאות שלנו, חסיד גור יעקב ליצמן, ההוא שמקדם פה חברות סיגריות, שמעטפות כסף עוברות אצלו במשרד, שלא מזיז שערה כשנותנים פה מכות רצח לקשישים בבתי אבות, דווקא הוא מכין מכתב התפטרות לראש הממשלה. בימים האחרונים נערכו פגישות ארוכות שעות בין השניים שדנו במינוי הפוטנציאלי. סיבה מצוינת להפיל ממשלה". 

גם אם מדובר בבלוג אישי ולא בסיקור תקשורתי, דבריה של חרותי–סובר חמורים וקשים לעיכול. ראשית, האם הדרך למינויה של עבאדי מחייבת התבטאות אנטישמית על החסידות הגדולה בישראל, חסידות גור, שאותה מגדירה הכותבת כ"זוועתית"? שנית, לבוא ולטעון שלליצמן יש בעיה עם נשים – זהו שקר גס המנותק מהמציאות, משרדו של ליצמן עמוס בנשות מקצוע, והוא מוערך ביותר על ידי חברות הכנסת מהסיעות השונות. 

אולם, בלי הוכחות וללא נימוקים, על פי חרותי–סובר ב'הארץ' ליצמן הוא שונא נשים, "מקדם חברות סיגריות" ש"מעטפות עוברות אצלו במשרד" וש"לא מזיז לו שערה כשנותנים פה מכות לקשישים". 

חרותי-סובר סירבה להגיב לדברים.

No comments:

Post a Comment