Search This Blog

Friday, May 5, 2017

האדמו"ר מסקווירא הובהל לבית החולים


דאגה בחסידות סקווירא. לאחר מספר ימים בהם לא חש בטוב הובהל אמש (ה') כ״ק מרן האדמור מסקווירא לבית החולים מאונט סיני שבמנהטן לבדיקות מקיפות.

בבית החולים החליטו הרופאים שהרבי יישאר להשגחה במהלך הלילה ובחסידות מקווים שעד שבת ישוב הרבי לביתו להמשך מנוחה והחלמה.

בחסידות נערכו אתמול מניני תפילה ואמירת פרקי תהילים בהיכלי הישיבות ובתי הכנסיות לרפואתו ולהחלמתו של האדמו"ר רבי דוד בן טראני לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

No comments:

Post a Comment