Search This Blog

Sunday, May 28, 2017

ישיבות חב"ד - "מעודדות גיוס"

במהלך השנים האחרונות, התעורר דיון פנימי נוקב בקרב רבני ועסקני חסידות חב"ד כמו גם חילוקי דעות פנימיים באשר להסדר מסגרת תורתו אומנותו מול שלטונות הצבא. לצד הבעיות הכלליות שנוצרו מול עולם הישיבות הכללי והצורך במתן פתרונות, נדרשו בחב"ד לסוגייה ספציפית נוספת - תלמידי הישיבות של החסידות, "התמימים", יוצאים ללמוד במשך שנה ב-770 שבקראון הייטס, מה שהקשה על ההסדר הרגיל לו זוכים כל בני הישיבות.
בנוסף, חסידי חב"ד מתגייסים בחלקם בשלב כזה או אחר של חייהם, מרביתם אחרי הנישואין ותקופת הלימודים במסגרת הישיבה. חילוקי הדעות ידעו גם עימותים פנימיים לא פשוטים, כאשר חלק מראשי הישיבות התנגדו להסכם מול צה"ל ואילו חלקם האחר בירך עליו בכל פה.
כך או כך, מתברר כי חלק מישיבות חב"ד מנצלות את העובדה שהינן עומדות תחת הקטגוריה "מעודדות גיוס", ובכך זוכות לתקצוב מועדף ונוסף על פני כלל עולם הישיבות.
"כיכר השבת" חושף את רשימת הישיבות שזכו לתיעדוף תקציבי בשל היותן מוגדרות כ"מעודדות גיוס לצה"ל", מרביתן כמובן מזוהות עם הציונות הדתית, בעיקר הזרם החרד"לי, אולם שתיים מהן הינן ישיבות רשמיות של חסידות חב"ד הזוכות לאותה תוספת תקציבית.
מדובר בישיבת "בית לוי יצחק תומכי תמימים" בצפת בראשות הגאון רבי יוסף יצחק ווילישאנסקי, וכן בישיבת "חסדי מנחם חב"ד" בנצרת בראשות הגאון רבי מנדל נחשון. ל"כיכר השבת" נודע כי ישיבות נוספות הגישו בקשות דומות, כאשר מרביתן יאושרו ככל הנראה כבר בקרוב.
ל"כיכר השבת" נודע כי הישיבה היחידה שנפסלה מהתוספת היא ישיבת "תומכי תמימים" שבכפר חב"ד, אולם לדברי הגורמים אין קשר לכך שמנהלי הישיבה אינם חלק מההסכם מול שלטונות הצבא, אלא בעניין טכני של פסילה ברישומי הביקורת.
לדברי גורם בחסידות, לא מדובר במשהו יוצא דופן או חריג. "הישיבות הללו גילו כי חלק ניכר מבוגריהם מתגייסים בשלב כזה או אחר של חייהם, ולכן אין סיבה שלא יקבלו את התוספת התקציבית המיועדת לכך. מדובר בעניין טכני ורשמי בלבד הנועד בשביל הכסף ותו לא".
לדברי הגורם, "אין כל קשר בין התוספת לבין ההסכם שנעשה, משום שמדובר עוד בדברים שנסגרו לפני כן. תמיד 15 אחוזים מכלל התלמידים היו מתגייסים, כך שאין קשר להסכם המדובר". לטענתו, כל ישיבות חב"ד יהיו זכאיות בקרוב לתוספת התקציבית ולא רק שתי הישיבות הללו.
מנגד, אחרים טוענים כי הדבר נעשה ללא כל תיאום ועל חשבון תלמידים היוצאים ללמוד שנה ב-770, וכאשר הם חוזרים הם מגלים שהם עריקים ונאלצים להתגייס בעל כורחם. "ברור שיש קשר להסכם והעובדה שסוגרים דברים מעל לראש של הבחורים וההורים הינה חסרת פשר ומזיקה לכולם" אומר גורם המתנגד להסכם.


No comments:

Post a Comment