Search This Blog

Tuesday, May 16, 2017

סלקציה וחשד לסחיטה בלונדון: "בנות בוכות בבית"

16 בנות חרדיות מהקהילה החרדית בגולדרס גרין בלונדון, לא התקבלו למוסדות חינוך, בגלל מחלוקת בין בתי הספר המקומיים.

שני רבנים מקומיים נכנסו לעובי הקורה והחליטו לטפל בנושא, כפי שטיפלו בתחילת השנה הנוכחית, בסיוע לילדים שלא התקבלו לתלמודי התורה, מסיבות שונות ומגוונות.

אך שלושת בתי הספר המקומיים מתקוטטים ביניהם, וטוענים שאין להם מקום, בית ספר אחד הבהיר לעסקנים ולרבנים, "אם אתם רוצים שנקבל 6 בנות מתוך ה-16 שלא התקבלו, אנחנו דורשים 150,000 לירות סטרלינג, השווים לכ-700 אלף ש"ח.

שני בתי הספר האחרים טוענים שאין להם מקום, אבל אם בית הספר הראשון יקבל 6 בנות, הם כבר יקחו את העשר הנותרות.

הקהילה החרדית בלונדון סוערת בעקבות כך, יש הטוענים שמדובר בסחיטה, ואחד האבות תיאר כך את הדברים בשיחה עם "בחדרי חרדים".

"אין שום בעיה של הבנות, זה נטו הזדמנות של בית ספר מסוים לסחוט כסף, זה לא סיפור של הורים עם סמארטפון, זה משחק על גבן של בנות בגיל מאד צעיר, שיושבות בבית ובוכות".

עוד סיפר: "בהתחלה סיפרו לנו סיפורים מוזרים על חוסר מקום, אחר כך טענו שהבנות עם בעיות סוציאליות קשות, וכשהוכחנו שזה שקר, אמרו לנו שהם יתקבלו, אבל הכל תלוי בבית ספר שדורש כסף, מאיפה הם רוצים שהרבנים והעסקנים יביאו להם את הסכום האדיר הזה? שיגרדו מהקירות? זה כמו פעם שהפריץ זרק את היהודי שלו לבור ושיחרר רק אם קיבל כסף".

עוד נודע ל'בחדרי חדרים', שרבני הקהילות הרב הלפרין והרב גרינברג, נפגשו עם המנהלים ודרשו לשים קץ להתעללות בבנות. המנהלים מצידם הודיעו שהם יעשו הכל כדי שזה יקרה, רק שבשעות האחרונות נודע ל'בחדרי חרדים' שהמנהלים עדיין עושים ככל העולה על רוחם.

'בחדרי' פנה לקבלת תגובה ממנהלי בתי הספר, אך עד כה טרם התקבלה תגובה. היא תפורסם לכשתתקבל.

No comments:

Post a Comment