Search This Blog

Wednesday, April 19, 2017

זה הסדר הטיעון שנחתם עם 'המשגיח התוקף'; "הוא לוקח אחריות"

כשנה לאחר שמשגיח בישיבה ליטאית חשובה בירושלים נעצר והוגש נגדו כתב אישום בגין מעשים אכזריים וחמורים ותקיפת קרובות משפחתו, ל'בחדרי חרדים' נודע כי היום (רביעי) חתם המשגיח על הסדר טיעון עם הפרקליטות במסגרתו הודה והורשע בבית משפט המחוזי בירושלים. 

המשגיח הורשע בכך שהתעלל בשלוש אחיות קרובות משפחתו, תוך שהוא מציג בפניהן היתרים הלכתיים למעשיו. המעשים החמורים והאכזריים החלו מעת שהייתה אחת האחיות ילדה קטנה, ונמשכו אצלה ואצל האחיות הנוספות גם שנים לאחר שהיו נשואות. 

כאמור, היום נחתם הסדר טיעון בפרשה במסגרתו הוגש כתב אישום מתוקן ומרוכך, בו הודה המשגיח והורשע. על פי הסדר הטיעון, כך נודע ל'בחדרי חרדים', הפרקליטות תוכל לטעון ולדרוש במקסימום 18 שנות מאסר, כאשר פרקליטיו של המשגיח לא יוגבלו במספר שנות המאסר אותן יוכלו לבקש מבית המשפט. יצויין, כי העונש המקסימלי הוא 25 שנות מאסר. 

ל'בחדרי חרדים' נודע כי במסגרת ההסדר, ישלם המשגיח הנאשם פיצויים למתלוננות; 80,000 ש"ח למתלוננת א', 60,000 ש"ח למתלוננת ב', ו-5000 ש"ח למתלוננת ג'. 

בעוד כשלושה חודשים בשלהי חודש תמוז יתקיים דיון טיעונים לעונש בבית המשפט. חשוב לציין, כי לולא היה מגיע להסדר טיעון, קרובות משפחתו היו צריכות להופיע בבית המשפט בנוכחותו של המשגיח ולהעיד על המעשים החמורים שבהן הודה שביצע, הליך קשה מאוד נפשית. 

פרקליטיו של המשגיח, עו"ד יהודה פריד וטל גבאי, מסרו בתגובה ל'בחדרי חרדים' כי "מרשינו החליט לקחת אחריות על מעשיו, על מנת למנוע סבל של המתלוננות ולמנוע חילול שם שמים. בנוסף, כחלק ממרכיבי חרטתו ולקיחת האחריות, גם ישלם פיצוי גבוה למתלוננות על דעתו ומרצונו החופשי". 

עוד הוסיפו: "אנחנו מקווים כי בית המשפט יתחשב בכל המרכבים לעיל ויפעל עמו לפנים משורת הדין ובמידת הרחמים, כפי שהוא עצמו החליט מרצונו לסיים את ההליך כאשר הוא רואה לנגד עניו את טובת הנפגעות ולא את טובתו האישית". 

החתימה על הסדר הטיעון והודאת המשגיח במעשים החמורים אמורים להקל במעט על סבלן של הקורבנות, זאת מאחר והן לא תצטרכנה להעיד בבית המשפט בנוגע למעשים אותם ביצע המשגיח ולחוות את הטראומה מחדש.

יצויין, כי המשגיח גיבה את מעשיו האסורים על פי התורה, על פי החוק, ואת מעשיו ביצע בביתו שלו, בבתי קרובות משפחתו, בחדרו בישיבה וברכבו. בחלק מהמקרים אף תיעד אותן. גם כששהה בחו"ל לא בחל במעשיו, וביצע איתן שיחות אסורות. 

אחת הקרבנות טענה בפניו כי מעשיו מהווים עבירה על פי התורה, כך על פי כתב האישום, אך המשגיח לא נכנע והציג בפניה על גבי דפי גמרא אסמכתאות הלכתיות כביכול המתירות את המעשים החמורים שביצע בה. המשגיח הסביר לה כי ביקוריו אינם מהווים עבירה של "ייחוד" שכן קיים היתר הלכתי של "בעלה בעיר" המתיר להם לשהות לבדם בבית. כמו-כן הסביר כי מעשיו מותרים מדין "עד אחד נאמן באיסורין", שכן הוא מהווה עד אחד אשר מתיר את האיסור. 

אם לא די בכך, הסביר לה כי שאלותיה מהווים זלזול בגדולי ישראל וכי שאלות אלו נובעים מתוך בעיית ה"נרווים" שלה, ולפיכך אסר עליה להמשיך ולשאול שאלות נוספות. אצל אחות נוספת, קנה לה מכשיר טלפון כדי שיוכולו להיות בקשר, ובפגישה הראשונה שלהם ציטט בפניה פסוקים משיר השירים ומהגמרא. 

No comments:

Post a Comment