Search This Blog

Wednesday, April 26, 2017

חמיו של הרב אשכנזי משיב אש: "הכפר - מרכז לפורקי עול"


סערת נטילת הסמכויות מידיו של רב כפר חב"ד הרב מאיר אשכנזי: הגאון הרב דוד מאיר דרוקמן, רבה של קריית מוצקין וחמיו של הרב אשכנזי, תוקף הערב (רביעי) בחריפות את מובילי המהלך נגד חתנו - ומאשים כי הכפר החסידי היה מימים ימימה "מרכז גדול לפורקי עול".

בהודעה מוקלטת שפרסם הערב, אמר הרב דרוקמן: "סליחה שאני אולי אומר היפך הסנגוריה, אבל כפר חב"ד זה מאז ומתמיד היה מרכז גדול לדברים חיוביים - אבל גם מרכז גדול לפורקי עול. אני עוד זוכר שהרב'ה רצה להקים את "נחלת כפר חב"ד", אז כל הפויערס (מופקרים. מ.ל) התקוממו, וצעקו... השוו את זה למשלוחים לסיביר".

"כפר חב"ד היה שורש של מרידה בעניינים של הרב'ה". הוסיף הרב דרוקמן במתקפתו החריפה נגד תושבי הכפר שעומדים מאחורי נישול סמכויות חתנו. "לצערנו הרב, עדיין לא למדו לקח. אין צורך להאמין לי, תסתכלו בכל המכתבים שהרב'ה כותב לגבי מחלוקות בכפר חב"ד".

"אנשים משועממים" אומר הרב דרוקמן, "שילכו לשליחות, שיעשו משהו בחיים שלהם, שיישבו בבית המדרש, ילמדו ויפסיקו את כל המחלוקות, למה מחכים רחמנא ליצלן - שיהיה בום גדול? ואז פתאום בלוויה של מישהו, רחמנא ליצלן, יתחילו להתעורר, לעשות תשובה ולהתאחד?"

"אתם יכולים להעביר את ההקלטה הזאת לאן שאתם רוצים" סיים חמיו של רב כפר חב"ד, "אני עומד מאחורי כל מילה - למרות שכאמור יש לי נגיעה בדבר, מדובר בחתן שלי. אבל את האמת זה לא משנה".

No comments:

Post a Comment