Search This Blog

Wednesday, April 19, 2017

נתי גרוסמן בביהמ"ש; החוקרים: סחט באופן אישי בעל חברה

"פרשת ההטרדות" • בית משפט השלום בראשון לציון האריך לפני זמן קצר (שלישי) את מעצרו של נתי גורסמן, עורך עיתון "הפלס", בשלושה ימים, עד ליום חמישי. גרוסמן חשוד בסחיטה באיומים ובכך שהוביל ותדרך גורמים נוספים בנוגע להטרדות. 

על פי החוקרים, כדי לגרום לרווחים לעיתון שאותו הוא עורך, הפעיל גרוסמן שותף למערך הסחיטה. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בארבעה ימים.

בדיון בהארכת מעצרו טענה המשטרה כי גרוסמן אישית נפגש עם בעלי תפקידים של חברה מסחרית ועל פי תלונתם סחט אותם, כך שאם לא יפרסמו בעיתון הפלס הם יסבלו מהטרדות והצקות. במקרה נוסף הוא נתן הנחיות איך לפעול. 

מדובר בכארבע שיחות טלפון שביצע. לשאלת פרקליטו, עו"ד יאיר גולן, היה לגרוסמן קשר עם אחד מ"כוכבי" הפרשה, אברהם טריגר, בענייני 'עבודה' שהמשטרה מכנה עבירות. 

החוקר ציין כי בעבר הוגשו כתבי אישום נגד אנשים המזוהים עם עיתון יתד נאמן, בעקבות תלונה שהגיש נתי גרוסמן. 

בעקבות דבריו של עו"ד גולן, העיר השופט למשטרה על כך שחובתה להתייחס ולהתחשב בהשבתת מערכת עיתון "הפלס" כתוצאה מהחרמת המחשבים ומעצר או חקירת העובדים. 

"אני טוען שיש פגיעה בחופש הביטוי של העיתון הזה על ידי אנשים שרוצים להביא לחיסולו" אמר עו"ד גולן. "מדובר במאבק פוליטי וקשה בתוך הציבור החרדי, שהוא הדדי. שני הצדדים מפעילים לחצים על מפרסמים זה כלפי זה". 

עו"ד גולן ציין גם הוא שהטענות כעת נשמעו כבר לפני שנתיים ואז מרשו לא נעצר. "לא שמעתי פה ביטויים של ארגוני פשיעה או ביטויים חמורים וחריגים". 

נתי גרוסמן ביקש במהלך הדיון להדגיש כי בימים אלה עובדים על מהדורת סוף השבוע וביקש להתחשב בכך בימי המעצר. 

החוקר דוד קוריאט הציע לשופט להעתיק במשטרה את הדיסקים הקשיחים של מחשבי הפלס שהוחרמו ולהעביר את ההעתקים למשרדי הפלס. 

השופט עמית מיכלס אמר כי קיים חשד סביר לעבירות המיוחסות לגרוסמן. "החשוד הינו עורך עיתון הפלס כאשר הטענה העיקרית שהתולדה של החקירה היא תולדה של לחסל את העיתון". 

"מחומר החקירה שהוצג לעיוני מבוסס החשד הסביר נגד החשוד על מקורות חקירתיים שאינם קשורים בהכרח לפלג או לגורמים שונים בעיתון המתחרה" אמר השופט. "עוד אציין שהחשוד נעצר בפרשה רחבה יותר ששמו נקשר גם אצל העצורים האחרים". 

מוקדם יותר היום האריך בית המשפט את מעצרם של אברהם טריגר וחיים שרגא יברוב בשמונה ימים. מעצרו של שבתאי פיין, החשוד בשידור בקו המאבק, בהטרדה ואיומים בעצמו וגם שידול אחרים לעשות כך, הוארך בשלושה ימים. 

No comments:

Post a Comment