Search This Blog

Saturday, April 22, 2017

העדה מוחה על תקיפת רב סאטמר: "שוטרים התנפלו באכזריות"

גל המעצרים שביצעה המשטרה במוצאי שביעי של פסח אצל בכירי 'הפלס', שטף גם את אזור שכונת מאה שערים, שם התגורר אחד ממפעילי הקווים, שנתנו בין היתר שירות לקווי ההטרדות. המעצר של החשוד גרר מהומות עם המשטרה שהגיעה למקום. 

מי שנקלע למקום היה רב בית המדרש וקהילת סאטמר ברחוב יונה בירושלים, הגאון רבי משה טייטלבוים, שלטענת התושבים חטף מכות מהשוטרים במקום. 

בעדה החרדית הוציאו בסוף השבוע מכתב תמיכה ברב טייטלבוים, שפורסם גם בעיתון 'דער בלאט' של חסידי סאטמר מפלג המהר"א. 

תחת הכותרת "זלעפה אחזתנו" כותבים בעדה החרדית כי הם מוחים על כך ש"שוטרי שלטון הכופרים העזו להתנפל באכזריות נוראה ובחימה שפוכה, על האי גאון וצדיק מפורסם, לוחם מלחמות ה' רבי משה טייטלבוים רב דקהל יטב לב סאטמר בירושלים". 

"שבעת עמדו במעמד מחאה נגד הני בריוני, לעצור בעד המשחית מלאסור עסקן נמרץ בתוככי מאה שערים אשר חטאו היחיד הוא לעורר לבבות קדושים, לא להכנע לשלטון הרשע ולא להתגייס לצבא הציוני". 

בהמשך נכתב "בעת עמדו במקום, התנפלו עליו באכזריות, כגרועים שבאומות ולכן יצאנו במחאה שלא יאמרו שאם אנחנו שותקים נוח לנו".

No comments:

Post a Comment