Search This Blog

Saturday, April 22, 2017

הרב גנב 12.4 מיליון דולר שיועדו לילדים

מנהל בית ספר 'בנות בית יעקב' בקווינס שבניו-יורק, מואשם שגנב מיליונים. המנהל שמשמש כסגן מנהל ארגון המספק שירותי חינוך מיוחד מקצועיים לגני ילדים חרדים, מואשם בהונאת ענק של מדינת ניו-יורק. 

הרב שמואל הילר, העומד בראש עמותת Island Child Development Center - אחד מגדולי ספקי שירות חינוך מיוחד לגיל הרך בניו-יורק, מואשם כי גנב תקציבי ענק שהיו מיועדים לילדי חינוך מיוחד, והעביר אותם למוסדות ולסופרמרקט שבבעלותו. בנוסף שיפץ את ביתו בסכום של 30,000 דולר מכסף שעל פי החשד לקח מתקציב בית ספר. 

בשל כך, מאות ילדי חינוך מיוחד בגיל הרך שאמורים היו לקבל שיעורי העשרה, ושירותים מקצועיים מיוחדים, אך לא קבלו דבר. ההונאה היא בסדר גודל של 12.4 מיליון דולר. 

לפי האישום מנהל הארגון העביר סכום של 2 מליון דולר לבית ספר "בנות בית יעקב", 877,000 דולר הועברו לקמפים שבבעלותו ו-330,000 דולר לחשבונו הפרטי. כך גם, הוא רכש מזון בסכום של 73,000 דולר מעסק שבבעלותו, 12 אלף דולר הוצאו על תכשיטים, 44 אלף דולר נפדו במזומן ומיליונים נוספים הועברו לחשבונות פיקטיביים. באחד הסעיפים שהובלטו נכתב כי "הרב לקח 30 אלף דולר מהכסף לביצוע עבודות אינסטלציה בביתו". 

עוד נטען בכתב האישום, כי הרב הילר לקח 8 מיליון דולר למחנות קיץ פרטיים, ולבתי ספר אורתודוכסיים, כולל בית הספר הפרטי לבנות שבו עבד כמנהל. 

בנוסף נעצרו עוד שלושה אנשים: המנכ"ל איירה קורמן, רוי הופמן רואה חשבון, ודניאל לניאדו, שחשוד שהיה האיש שהשקיע את הכסף שנגנב. 

42 סעיפי אישום מאשימים את ארבעת הגברים ששלושה מתוכם חרדים, בגניבת 12.4 מיליון דולר בקרנות החינוך העירוני והממלכתי בין השנים 2005 ו -2012, גניבה שנחקרה על ידי רואי החשבון של המדינה. 

מבקר המדינה - תומאס דינאפולי סיפר, "הם זייפו מסמכים, ואחר כך לקחו את הכסף והוציאו אותו למטרות אחרות ואישיות". 

עורך דינו של הרב הילר אמר: "בשלב זה אני לא יודע מה הוא עשה, כל מה שאני יודע זה מה שכתוב בכתב האישום, בגדול הוא הודה באשמה".

No comments:

Post a Comment