Search This Blog

Monday, April 24, 2017

אנשי 'הפלג' הפגינו גם בערב יום השואה

הקיצונים לא מרפים - גם ביום השואה: כ-200 מפגינים  מ'הפלג הירושלמי' הפגינו הערב (א') מול ביתו תושב בני ברק המעורב במערך גיוס החרדים לצה"ל.

במהלך ההפגנה, נשאו המפגינים שלטים בגנות הגיוס לצה"ל וחלקם קראו לעבר ביתו ''צייד נשמות''.

כוחות משטרה הגיעו למקום וההפגנה התנהלה תחת שליטה.

בציבור החרדי המתנער לחלוטין ממעשי 'הפלג הירושלמי' חזרו הערב והזכירו את דבריו של הרב קרלנשטיין המנוח שהורה לאנשיו שלא לנהוג באלימות מילולית או פיזית.

הרב קרלנשטיין נמנה על תומכיו של הרב שמואל אוירבאך ובני ישיבתו נוטלים חלק פעיל בהפגנות נגד גיוס בני הישיבות, אך באחד מנאומיו המכוננים הזהיר שלא לנקוט באלימות פיזית או מילולית נגד חיילים חרדים כשהוא חוזר על מאמר חז"ל "המלבין פני חברו אין לו חלק לעולם הבא".

No comments:

Post a Comment