Search This Blog

Thursday, April 27, 2017

האדמו"ר ידליק את המדורה ביום ראשון


בחסידות סאטמר הוחלט כי ההדלקה הגדולה של מדורת ל"ג בעומר על-ידי כ"ק האדמו"ר מסאטמר תידחה לשעות הערב של יום ראשון ולא תתקיים כמדי שנה בליל ל"ג בעומר שחל השנה במוצאי שבת.

ההחלטה התקבלה היות וזמן יציאת השבת לפי רבינו תם הוא בשעה 21:15, כך שההדלקה אמורה להיות לערך בחצות הלילה, בשל סעודה שלישית ותפילת ערבית, הנמשכות תמיד מעבר לזמן יציאת השבת.

במידה ותהיה הדלקה בשעה כה מאוחרת, חששו בחסידות כי יאלצו לבטל את הלימודים במוסדות החינוך ביום ראשון, וכדי למנוע זאת החליטו לדחות את ההדלקה.

ל"כיכר השבת" נודע כי נכון לעכשיו התוכנית הינה כי בשע 16:00 אחר-הצהריים יערוך האדמו"ר את הטיש בבית המדרש הגדול בקרית יואל.

בשעה 18:00 יתחיל מנהג החלאקה לילדי החסידות ובשעה 19:00 יגיע האדמו"ר לרחבה הענקית במרכז העיר להדלקה המסורתית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

No comments:

Post a Comment