Search This Blog

Thursday, June 15, 2017

משבר כלכלי חמור במוסדות "הרנטגן" בנתיבות

משבר כלכלי קשה פגע בחודשים האחרונים במוסדותיו של הרב יעקב איפרגן, "הרנטגן", בנתיבות, ושכרם של האברכים ושל המורים נפגעו באופן חמור. הסיבה למשבר לא ברורה, אולם הפגיעה כבר מורגשת היטב, בעוד רבים מחסידיו של "הרנטגן", שנחשב בעבר לאחד מהרבנים העשירים ביותר בארץ, שומרים על נאמנות ומאמינים כי הדברים יחזרו במהרה לסדרם.
יותר ממאה האברכים הלומדים בכולל של הרב איפרגן קיבלו עד לאחרונה כ-800 שקלים בחודש ממשרד הדתות ועוד כ-1,200 שקלים מהעמותה של הרב. עם זאת, בחמשת החודשים האחרונים הם קיבלו רק את השכר ממשרד הדתות, ורבים מהם נאלצים לקחת הלוואות כדי לגמור את החודש
משבר כלכלי קשה פגע בחודשים האחרונים במוסדותיו של הרב יעקב איפרגן, "הרנטגן", בנתיבות, ושכרם של האברכים ושל המורים נפגעו באופן חמור. הסיבה למשבר לא ברורה, אולם הפגיעה כבר מורגשת היטב, בעוד רבים מחסידיו של "הרנטגן", שנחשב בעבר לאחד מהרבנים העשירים ביותר בארץ, שומרים על נאמנות ומאמינים כי הדברים יחזרו במהרה לסדרם.
יותר ממאה האברכים הלומדים בכולל של הרב איפרגן קיבלו עד לאחרונה כ-800 שקלים בחודש ממשרד הדתות ועוד כ-1,200 שקלים מהעמותה של הרב. עם זאת, בחמשת החודשים האחרונים הם קיבלו רק את השכר ממשרד הדתות, ורבים מהם נאלצים לקחת הלוואות כדי לגמור את החודש
גם בבית הספר של מוסדות הרב לא מקבלים בחודשים האחרונים השלמת שעות מהעמותה, אלא רק את שכר הבסיס מרשת "מעיין החינוך התורני". לדברי אחד מעובדי המוסדות, "כבר כמה חודשים שעובדי ההוראה לא מקבלים את השכר על השעות הנוספות. יש בעיה כלכלית קשה לחלק מעובדי ההוראה, שחלקם מקבלים לפחות מחצית משכרם מהעמותה".
הוא הוסיף: "כשאנחנו פונים אל מנהלי המוסדות, הם אומרים לנו שהכול יהיה בסדר. אני מגלגל כספים, לוקח הלוואות שאולי אי פעם אני אקבל בחזרה. הילדים שלי רעבים ללחם, אין לי כסף לקנות אוכל". עובד אחר אמר כי "יש תלמידים שעזבו את המוסדות, יש הערכה במוסדות ש-30% מהתלמידים יעזבו בשנה הבאה. אם העניינים לא יסתדרו, זה יגרום לקריסה מוחלטת".
מבית הרב לא נמסרה תגובה.

No comments:

Post a Comment