Search This Blog

Thursday, June 22, 2017

חשד לאיומים נגד פרקליטה: "הסנדק הישראלי" נעצר בכלא

איתן חייא, המכונה "הסנדק הישראלי", נעצר אתמול (ד') בבית הכלא לאחר שככל הנראה איים על אחת התובעות שעבדה על תיקו הפלילי וכן על עורך דינו. על פי החשד איים חייא על השניים בטלפון. הוא יובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב. 

חייא נשלח לפני שנה ל-20 שנות מאסר, לאחר שהורשע בעבירות של אלימות וסחיטה באיומים. לקראת מתן גזר הדין, הוצמדה לשופט אבטחה בשל החשש שינסו לפגוע בו.  בנוסף קבע השופט שסכום של 2.5 מיליון שקלים מתוך 15 מיליון השייכים לחייא יחולטו לטובת המדינה. כספים שהולבנו לפי קביעת השופט. בנוסף הוטל עליו קנס בסך מיליון וחצי שקלים. 

 "הנאשם ביצע עבירות של סחיטה באיומים ואיומים, חלקם באמצעות ירי ורימוני רסס. הוא ניצל את המוניטין שלו של הרשעה ברצח  בעבר ואסף סביבו את שאר הנאשמים בתיק. נאשם אחד (חייא) הוא הציר המרכזי בפרשה. שאר הנאשמים התקבצו סביבו", אמר השופט צבי גרופינקל. בנוסף תיאר השופט בגזר הדין סצנה מסרט הסנדק, תיאר כיצד אנסים יצאו ללא עונש ואז נעשתה פניה לדון קורליאונה וזה שלח בריונים להעניש את האנסים. 

 "בספרו הידוע "הסנדק" מתאר המחבר סצנה בה נאנסת בתו של הקברן בונוסרה. הקברן, שהגיע מסיציליה, אינו שועה להצעות לבוא חשבון עם האנסים על ידי עשיית דין עצמית, סומך על מערכת המשפט שתבצע את מלאכתה. בסופו של דבר, האנסים יוצאים פטורים מעונש, ובצר לו, פונה בונוסרה לדון קורליאונה ומבקש צדק. בקשתו נענית על ידי שליחת בריונים ששוברים את ידיהם ורגליהם של האנסים, ומאז חייב בונוסרה חוב לכל חייו לדון קורליאונה", סיפר השופט. 

No comments:

Post a Comment