Search This Blog

Sunday, June 18, 2017

עסקת טיעון מקלה עם הרב עזרא שיינברג

פרשת הרב מהצפון, עזרא שיינברג, מגיעה לסיומה.
בימים אלו מתגבשת עסקת טיעון מקלה עם הרב עזרא שיינברג, ראש קהילת אורות האר"י בצפת, שנעצר לפני שנתיים על עבירות מין קשות, כך חושף הבוקר (שישי) 'מקור ראשון'.
על פי מתווה העסקה המסתמנת, שיינברג ירצה שנת מאסר נוספת ויפצה את המתלוננות נגדו וזאת לאחר ניכוי שליש מעונשו על ההתנהגות טובה בתמורה הוא יודה בכתב אישום מתוקן.
ראוי לציין כי העסקה כבר הוצגה לשני הצדדים והיא צפויה להיחתם בקרוב.
אחת המתלוננות מקהילתו של שיינברג, שהתלוננה שנאנסה על ידו אמרה למקור ראשון: "אני מלאה כאב ותסכול מהתוצאה הזויה שמסתמנת לנגד עינינו, אחרי כל מה שהוא עשה לי ולאחרות".
עוד אמרה: "יש פה טיוח מוחלט לכל מה שקרה, אף שלפחות במקרה שלי הוא הודה במפורש במה שעשה".

No comments:

Post a Comment