Search This Blog

Sunday, June 11, 2017

מיליון וחצי שקלים למסורבת גט

שב"ס ובתי הדין הרבניים ישלמו מיליון וחצי שקלים למסורבת גט שבעלה האסיר ברח במהלך דיון בבית הדין
בשנת 2013 ברח אסיר אזרחי מבית הדין הרבני דרך החלון האסיר, סרבן גט בשם שי כהן, נמלט מבית הדין הרבני מירושלים במהלך דיון בעניינו.

כהן, בן ה-45 מחולון היה עצור משנת 2007, ובמהלך היום בו ברח הוא הובא לבית הדין בעניינו כאשר במהלך שהותו במקום ביקש לצאת להתפנות בשירותים. כהן ניצל את ההזדמנות וקפץ מחלון הקומה השנייה אל מחוץ לבניין ונמלט.

האסיר לא היה אזוק בידיו בשל פטור רפואי משטרת ישראל בסיוע מסוק חיפשה ימים ארוכים את סרבן הגט, אך לאחר זמן לא רב התברר חה כי הוא חצה את הגבול והגיע עד ארה"ב.

לאתר 'אקטואליק' נודע היום כי בית המשפט חייב לפני מספר ימים את שירות בתי הסוהר (שב"ס) ובתי הדין הרבניים לפצות את חנית אשתו של הנמלט שנשארה מסורבת גט עד עתה בכמיליון וחצי שקלים, כאשר 80% מהסכום ישלמו שב"ס ואת השאר ישלמו בבתי הדין הרבניים.

טענת בית המשפט הייתה לרשלנות, שכן הבעל האסיר הצליח לברוח מבלי שהאחראים עליו ישימו לב לכך.

את תגובת שירות בתי הסוהר טרם היה ניתן להשיג לפני פרסום הכתבה, אך היא תפורסם במלואה לכשתתקבל.

No comments:

Post a Comment