Search This Blog

Wednesday, June 28, 2017

עשר מתלוננות: הצהרת תובע נגד בן דוד

התקדמות משמעותית בחקירת הפרסומאי מתי בן דוד, מנהל משרד תקשורת שנחקר בגין עבירות חמורות וקשות ותקיפה אכזרית של עובדות במשרדו.
על פי המשטרה, וכפי שכבר דווח ב"כיכר השבת", נוספו עוד מתלוננות שהעידו במשטרה כנגד עבירות חמורות המיוחסות לחשוד - 77 במספר. עד כה התלוננו 10 נשים והיום יובא החשוד פעם נוספת להארכת מעצרו בבית המשפט שם תוגש נגדו הצהרת תובע.
עוד בראשיתה של החקירה הבינו החוקרים כי בן דוד פעל בדפוס קבוע, שיטתי ומתוחכם כלפי עובדות במשרדו בהן, על פי החשד, פגע בחומרה לאורך תקופות שונות. משכך פעלו כל העת החוקרים אל מול הנשים, שאזרו אומץ והגיעו למשטרה שם סיפרו בעדותן בפני החוקרים את אשר עשה להן בעת שעבדו במחיצתו. 
בתחילה ביקש עורך דינו של בן דוד, עו"ד אריאל עטרי למנוע את פרסום שמו של החשוד אך בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה שביקשה את פרסום שמו לנוכח היקף הפרשה ומתוך מטרה להגיע למתלוננות נוספות, והתיר את פרסום שם החשוד, מה שכאמור הביא לגל תלונות נוסף נגדו.
מהמשטרה נמסר כי מכלול הראיות שנאספו כנגדו במסגרת החקירה הובילו לביסוס התשתית הראייתית שלפיה תוגש כנגדו היום בפני בית משפט השלום הצהרת תובע ומעצרו יוארך פעם נוספת.
כזכור, החקירה החלה לפני כשבועיים לפיה החשוד, מתי בן דוד, תושב ירושלים כבן 30, ניהל יחד עם שותפיו משרד תקשורת בירושלים. במסגרת ניהול המשרד העסיק נשים בתפקידי ניהול שונים, לרוב נשים צעירות, שעל פי החשד, להן העניק בשלב ראשון יחס אישי קרוב על מנת ללמדן במטרה שיתקדמו בתפקיד תוך שמשלב אותן בישיבות ובדיוני המשרד ומתייחס אליהן כאל 'בנות טיפוחיו'. בהמשך וכעבור זמן מה , על פי החשד, נהג להשפיל אותן, להתנכל אליהן תוך שהוא תוקף אותן באכזריות.

No comments:

Post a Comment