Search This Blog

Sunday, June 25, 2017

בתיווך הדיינים: ברית, רגע לפני הגירושין של ההורים

בבתי הדין הרבניים רגילים לעסוק במקרים קשים של גירושין, אך מידי פעם גם חברי בית הדין עדים לאירועים נדירים להם הם שותפים.
חברי בית הדין בבאר שבע עוסקים לאחרונה בבני זוג שהחליטו להתגרש ולנתק את הקשר, אך לפני שהבעל גירש את האישה - היא ילדה בן, והיום (ראשון) התקיימה שמחת ברית המילה.
דייני בית הדין נדרשו להתערב במחלוקת הקשה שפרצה בין בני הזוג, שלא הצליחו להגיע להסכמה באשר לזהות הסנדק, לשם של הרך הנולד והמקום בו יערכו את הטקס. 
בתחילה בית הדין הציג פשרה באשר למקום, ששמחת הברית תתקיים בתוך כותלי בית הדין. בני הזוג הסכימו. לבסוף, חברי בית הדין מצאו בית כנסת סמוך לבית הדין בבאר שבע, הזוג הסכים ושם נערכה שמחת ברית המילה.
באשר לסנדק, הדיינים הציעו דמות רוחנית המוסכמת על הצדדים, בתחילה ההצעה עלתה בקשיים אך לבסוף גם בזה בני הזוג הגיעו להסכמה.
גם באשר לשמו של הרך הנולד התעוררה מחלוקת בין בני הזוג, הדיינים הציעו שם פשרה, בני הזוג הסכימו, ושמחת הברית התקיימה בצל הכאב של 

No comments:

Post a Comment