Search This Blog

Sunday, June 18, 2017

המעצר והסמים באוקראינה: חני וילר בהרצאה עם סיפורה

פרשת הסמים בקהילה החסידית שגרמה לטלטלה בציבור החרדי כעת מגיעה גם להרצאות ולחוגי הבית.
הפרשה במסגרתה נעצרו בני הזוג וילר-פרקל באוקראינה לאחר שנמצאו במזוודותיהם סמים הסתבכה לאחר שבני הזוג הנשואים בזיווג שני טענו כי גורמים בקהילה החסידית אליה השתייכו העלילו עליהם טענות שווא וטמנו להם מלכודת זאת מאחר ורצו שיורחקו מהארץ.
הפרשה החלה לאחר סיכסוך משפחתי בין חנה וילר-פרקל לבעלה לשעבר כאשר לאחר תקופה נישאה לבעלה החדש ששימש כיועץ הנישואין של השניים. גורמים בחסידות לא קיבלו את הקשר בין בני הזוג ופעלו להרחקתם מילדיהם.
בין היתר חקרה המשטרה חשדות חמורים לפיהם עסקנים בקהילה איימו על בני הזוג ואף שלחו אותם לאוקראינה והטמינו בכליהם את החומרים האסורים. לאחר דיונים והוכחות משפטיות בארץ ובחו"ל שוחררו בני הזוג לחופשי ושבו לארץ.
כעת הגברת וילר מופיעה עם סיפורה המטלטל על החילוץ מהכלא באוקראינה עם הכותרת "מסע אישי לגאולה בדרך התניא".
תחת הכותרת "פדה בשלום נפשי" תנאם הגברת וילר על התקופה בה שהתה בבור הכלא באוקראינה עד לשחרור הבלתי צפוי וזאת בכינוס של חב"ד.
יצויין כי בשל הנושאים הרגישים שעולים במהלך הדברים, ההרצאה המקורית מיועדת לבנות 18 ומעלה בלבד.

No comments:

Post a Comment