Search This Blog

Thursday, June 22, 2017

אסיר חרדי נפטר בכלא

עונש מוות: אסיר חרדי בן חמישים נפטר היום בכלא איילון מדום לב. מוקדם יותר, התלונן האסיר על כאבים בחזה וביקש לראות רופא, אך זה לא הופיע בטענה כי ״הסוהר השלישי בהפסקה״.

על פי עדויות שהגיעו אל מערכת אקטואליק, האסיר ר׳ ביקש לראות רופא משני סוהרים, השניים השיבו לו כי הסוהר השלישי יצא להפסקה וכשישוב אחד מהם יוכל ללוותו אל הרופא, הוא התחנן על נפשו וסורב, משכבר חש שאינו יכול לעמוד על רגליו פנה אל חדרו שם צנח ומת.

משפחתו דורשת לקבל תיעוד ממצלמות האגף שימחקו תוך יממה מהמערכת בכדי לראות האם העדויות נכונות, ואם כן, להבין מדוע במדינה מתוקנת יכולים שני סוהרים לגזור את דינו של אסיר למוות.

אתמול פורסם כי ראש הממשלה אהוד אולמרט חש ברע והובהל אל בית החולים תל השומר שם עבר בדיקות מקיפות והתברר כי לא עבר ארוע לבבי. ופה מבקש אסיר במשך שעתיים לראות רופא, ומסורב בגלל שסוהר שלישי נמצא ב״הפסקה״. תוהים חברים ובני משפחה ודורשים כאמור, לקבל תשובות.

טרם הצלחנו להשיג את תגובת השב״ס לכשתהיה נפרסמה במלואה.

No comments:

Post a Comment