Search This Blog

Sunday, June 4, 2017

ראש ישיבת "מאורות נתן" הודה במעשים מכוערים ונשלח למאסר

ראש ישיבת 'מאורת נתן' בחשמונאים הרב אברהם משה שטיינהרטר, נדון לשנת מאסר, זאת לאחר שהודה והורשע כי ניצל את מעמדו והתעלל בתלמידיו לשעבר, בעת שלמדו בישיבה. 

כפי שדווח ב'בחדרי חרדים', לפני חצי שנה - בתשרי תשע"ו, נעצר ראש הישיבה למשך למעלה מחודשיים, ועוד כשבעה חודשי מעצר בית בבית שמש ובבני ברק. ארבעה חודשים לאחר מעצרו, הרב הודה והורשע בכך שניצל את מעמדו וסמכותו , ובדרך זו ביצע בשניים מתלמידיו מעשים חמורים ומכוערים, בעת שהיו קטינים. 

בדיון שנערך ביום ראשון השבוע בבית משפט השלום ברמלה הוצג הסדר לפיו הצדדים יעתרו במשותף לעונש של שנת מאסר. בנוסף, ישלם ראש הישיבה פיצוי לנפגעים בסך 40 אלף ש"ח. 

סגן נשיא בית המשפט עמי קובו, לאחר ששמע את הצדדים, גזר על ראש הישיבה שנת מאסר בפועל, שאותן יחל לרצות בעוד כשבועיים בז' אייר כלא הדרים. בנוסף ששופט גזר עליו 12 חודשי מאסר על תנאי, וכן פיצוי לתלמידיו בסך 40,000 ש"ח. 

"קשה לתאר מצב בו תלמיד מגיע לישיבה כדי ללמוד, להתחזק, להתקדם ולמעשה נחבל נפשית לנצח, על ידי האדם החשוב ביותר בישיבה" אומרת ל'בחדרי' עו"ד רבקה שורץ שמייצגת את התלמידים שנפגעו. 

"מחד אני מברכת על העובדה שיותר ויותר נפגעים אוזרים אומץ ולא שומרים את דבר פגיעתם לעצמם, מאידך אני לא יכולה לשמוח כשאדם שמהווה סמל ודוגמא לתלמידיו מוצא את עצמו מאחורי סורג ובריח, יש לכך השלכה לא רק על הנפגעים, אלא גם על כל שאר תלמידיו שראו בו דמות למופת, ועל בני משפחתו שחרפה מוטלת עליהם שלא באשמתם, ואפילו על כולנו כחברה חרדית שיש הסוברים ושוגים, כי אנו מכסים על פשעים". 

עו"ד שורץ מסכמת ואומרת "מקווה שמקרה זה יהיה אבן דרך הן לפוגעים 'למען ישמעון ויראון' והן להורים שידעו לפקוח עין על בניהם, להוות להם משענת ואוזן קשבת, כדי שלא יהיה מי שינצל אותם לרעה, יהא מעמדו אשר יהא". 

פרקליטו של הרב סירב להתייחס.

No comments:

Post a Comment