Search This Blog

Monday, June 12, 2017

:מתי בן דוד נעצר בחשד לסדרת מעשים חמורים בעובדות במשרדו

הותר לפרסום: מתי בן דוד  נעצר על ידי המשטרה בחשד שתקף חמורות עובדות במשרד שעסק בפרויקטים פרסומיים - ובינתיים נסגר, אף הן מהמגזר החרדי'.

החשוד, תושב ירושלים כבן 30, ניהל יחד עם שותפיו משרד קד"מ בירושלים. במסגרת ניהול המשרד העסיק נשים בתפקידים שונים, לרוב נשים צעירות, שעל פי החשד, להן העניק בשלב ראשון יחס אישי קרוב על מנת ללמדן במטרה שיתקדמו בתפקיד תוך שמשלב אותן בישיבות ובדיוני המשרד ומתייחס אליהן כאל 'בנות טיפוחיו'.

על פי חשד המשטרה, בהמשך וכעבור זמן מה, נהג להשפיל אותן, להתנכל אליהן תוך שהוא מבצע בהן מעשים חמורים, אסורים על פי ההלכה ועל פי החוק. עוד עלה בחקירה כי בחלק מהמקרים היה שולח את העובדים לביתם ודואג להישאר לבד עם עובדת ואז מבצע את מעשיו.

במידה והן היו נרתעות ממעשיו, החל על פי החשד לאיים עליהן שאם לא יעתרו לו, יספר על כך לבעלים שלהן ולרבנים בקהילה ובכך יבזה את שמן. מהפרטים שהגיעו לידי 'בחדרי חרדים' עולה כי החשוד נחקר אתמול במשך כחמש שעות ובמהלכן שמר על זכות השתיקה בחלק מהשאלות שנשאל. רק כשחש ברע וביקש להקיא, הסתיימה החקירה.

במהלך הדיון בבית המשפט אמר חוקר המשטרה כי החקירה הסמוייה התנהלה במסך מספר שבועות וכי החשוד נחקר כבר על לפחות ארבע מתלוננות. מעבר לכך הבהיר כי יש בכוונתם לחקור עוד עשרות אנשים ונשים.

"ממכלול העדויות והראיות עד כה עולה כי החשוד פעל בדרכי עורמה ותיחכום, בכך שפעל להעצים אותן וליצור הערצה כלפיו ובכך יצר מעין תלות במעמדו וביכולתו לקדמן ולשלב אותן בפרוייקטים ניהוליים במשרדו" נמסר מהמשטרה, ואז על פי החשד תקף אותן קשות.

חוקרי משטרת ישראל עצרו אתמול (ראשון) אתמתי בן דוד והביאו לחקירה בתחנת עוז. במקביל ביצעו חיפוש, על פי צו שהוצא על ידי בית המשפט, בביתו ובמקום עבודתו כיום, כמנהל מוסד חינוכי לבנות במרכז הארץ. היום הובא החשוד בפני בית המשפט, שם המשטרה ביקשה להאריך בשמונה ימים את מעצרו "בוצעו 41 פעולות חקירה וברצוננו לבצע עוד 46 פעולות חקירה".

השופטת קרן מילר האריכה את מעצרו של החשוד בשבעה ימים עד ליום ראשון הקרוב. "הוצגו לי מספר תלונות הכוללות מספר רב של מקרים לאורך תקופות ארוכות. התמונה הכוללת כפי שהיא קיימת כעת מצביעה על מסוכנות ממשית" אמרה.

יצויין כי החקירה נפתחה לאחר שאחת הנפגעות החליטה להתיר את קשר השתיקה והגישה תלונה במשטרה, מלווה על ידי הפרקליטות, והמשטרה ממשיכה באיתור מתלוננות נוספות שנפגעו על ידי החשוד.
"במקביל לחקירת החשוד ממקדים חוקרי המשטרה מאמצים באיתור נשים , שנפלו קורבן למעשיו של החשוד במטרה לסייע להן יחד עם גורמי הטיפול והרווחה ובמקביל לבסס תשתית ראייתית להעמיד לדין את החשוד בגין מעשיו הקשים

No comments:

Post a Comment