Search This Blog

Sunday, June 11, 2017

הליטאים: הנשים עובדות – הבעלים בכוללים

במסגרת הכתבות על החברה החרדית באתרי חדשות 2, יצא יאיר שרקי להתחקות מקרוב אחר החרדים הליטאים.

"הליטאים הם הקבוצה הדומיננטית ביותר בתוך הציבור החרדי", פותח שרקי, ומציע לגולשים החילונים סימן היכר לליטאי המצוי: "הוא תמיד ילבש חליפה שחורה קצרה עם מגבעת תואמת ועם קנייץ' – קפל קטן בקצה. לרוב הוא יהיה מגולח ואם יש לו פאות – הן יהיו רק מאחורי האוזניים".

בכתבה טוען שרקי כי רוב האברכים הליטאים יושבים ולומדים גם אחרי החתונה, "78% מהנשים הליטאיות עובדות, יותר מהממוצע אצל שאר הנשים בישראל".

ההנהגה הליטאית נמצאת כיום בידו של מרן הרב אהרן לייב שטיינמן – בן כמעט 104.  אולם בשנים האחרונות פרץ מרד דרמטי בציבור הליטאי כשמרן הרב שמואל אויירבך מירושלים, הקים זרם משלו שמתנגד להתייצבות בלשכות הגיוס, ותלמידו חוסמים כבישים במחאה על מעצרי עריקים.

No comments:

Post a Comment