Search This Blog

Monday, June 26, 2017

בתוך מספר ימים, בניו יורק: שלושה חרדים לשעבר - נפטרו

טרגדיה בקהילה החרדית בניו יורק: במהלך סוף 
השבוע האחרון  נפטרה באורח טראגי הבחורה מלכי (מלכה) קליין בתו של הרה"ח רבי אברהם שלום קליין מחשובי חסידי קארלי.
במסע הלוויתה שיצא בשעות אחר הצהריים מבית ההלוויות שומרי שבת השתתפו מאות בני משפחה, חברות וידידות שספדו לה וביכו את מותה בטרם עת.
על פי ההערכות שונות הנסיבות הטרגיות שהובילו למותה הפתאומי של קליין הן ככל הנראה מחומרים מסוכנים.
קליין שהינה בת למשפחה חסידית עברה להתגורר מחוץ לניו יורק בשנים האחרונות והתערתה בקהילה המקומית.
גורמים חינוכיים מספרים בשיחה עם "כיכר השבת" כי מדובר במגיפה של ממש וכי רק בימים האחרונים נפטרו שלושה חרדים לשעבר מחומרים קשים - מאיר גרין ממונסי, פייגי גריינפלד וכעת מלכי קליין.


No comments:

Post a Comment