Search This Blog

Tuesday, June 13, 2017

ועד הישיבות מתריע מפני עסקני "גזירת הגיוס"

ועד הישיבות' שיגר ביממה האחרונה, הודעה לראשי הישיבות, להזהיר את התלמידים מפני עסקני "גזירת הגיוס" העומדים מחוץ ללשכות הגיוס, ומנסים למנוע מבני ישיבות להתייצב, מה שגורם להם לאבד את מעמד בן הישיבה ולהסתכן בגיוס ובכלא צבאי ח"ו. 

במכתב שמשגר היום ועד הישיבות לראשי הישיבות הוא כותב כך: 

לכבוד מע״כ ראשי הישיבות שליט״א 

שלומכון ישגא מאד 

בעקבות תלונות ועדויות מהימנות ביותר מהימים האחתנים נודע לנו שבסמוך למדור בני ישיבות שבתל השומר עומדים צעירים חסרי אחריות המנסים להשפיע על תלמידי ישיבות הבאים להגיש את הדיחוי - להמנע מלהתייצב להסדרת מעמדם, דבר שסכנתו עצומה להמשך שמירת מעמדם כבני ישיבה שתורתם אומנותם על כל המשתמע מכך. 

כמו כן גם בסמוך לשאר לשכות עומדים צעירים המציגים את עצמם כנציגי וועד הישיבות, מבקשים את מס׳ תעודת הזהות מהבחורים ומנסים למנוע מהם להכנס, תוך הבטחה שעניינם יוסדר ע"י הוועד. 

הם מסיימים את מכתבם: "יש להעמיד את התלמידים יחי׳ על חומרת הדבר ועל סיכוו מעמדם הכרוך בכך".

No comments:

Post a Comment