Search This Blog

Friday, June 2, 2017

שוב בלשי משטרה מחופשים ביצעו מעצרים במאה שערים

בדומה לערב חג השבועות, גם היום הגיעו כוחות המשטרה לשכונת מאה שערים בירושלים וביצעו מאסרים של 12 חשודים, תושבי השכונה שקראו קריאות גנאי ותקפו חיילים מחופשים לחיילים חרדים.
מהמשטרה נמסר כי בפעילות יזומה ומתוכננת שבוצעה לפני זמן קצר בשכונת מאה על ידי משטרת ישראל נעצרו 12 חשודים שתקפו והיכו והשליכו חפצים לעבר לובשי מדים שהלכו ברחוב.
כוח משטרה ומג"ב שזיהה את התקיפה הגיע למקום ועצר בשעת מעשה את החשודים. בשעת ביצוע המעצרים החלה התגודדות סביב הכוח של חרדים שהחלו לקרוא קריאות וליידות אבנים לעבר השוטרים. מפירי הסדר פוזרו על ידי השוטרים. כלל העצורים הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של המשטרה.
מעצרים אלו מצטרפים למערם של 7 חשודים שתקפו לובשי מדים באותה השכונה לפני יומיים בערב חג מתן תורה, גם אז מצאה המשטרה זמן לפעילות יזומה בשכונת מאה שערים בירושלים. שני בלשים מחופשים לחיילים צעדו בצהריים ברחובות השכונה ועוררו מהומה. כוח משטרה שהמתין בסמוך, זינק על התוקפים והביא למעצרם של שבעה בני אדם, בהם שני קטינים.
יצוין כי למרות הצעד המבורך בפעילות המשטרה למיגור תקיפות חיילים חרדים, העובדה כי הפעילות היזומה בוצעה בשעות השיא של ההכנות לחג, עוררה תרעומת לאחר שהפעילות הסבה נזק למאות רבות של אנשים שערכו בשעה זו את קניותיהם. גם בבית המשפט סירבו לקבל את התנהגות המשטרה וטענו כי היה לה להמתין ליום של חול, אך כאמור גם היום, ערב שבת בעיצומן של הקניות בחרו במשטרה לפעול ולבצע מעצרים.
מהמשטרה נמסר כי פעילות זו מצטרפת למכלול פעילויות יזומות ומתוכננות, גלויות וסמויות בירושלים ובאזור, אותן מבצעת המשטרה במטרה להמשיך ולמנוע כל ניסיון פגיעה בלובשי מדים. המשטרה מדגישה כי הפעילות המבצעית המתוכננת תימשך ככל שיידרש.

No comments:

Post a Comment