Search This Blog

Tuesday, June 13, 2017

בכינוס יכתירו את חיים הערש ליורשו של הזאלוני

ככל שמתקרב מועד העצרת של הזאלונים ביום ראשון פרשת שלח, נחשפים עוד ועוד פרטים על כל מה שמתנהל מאחורי הקלעים.

כעת נחשף פרט משמעותי שהולך להיחשף לראשונה במהלך העצרת, והיא התוכנית שהגו יצחק שטערן העסקנים בחסידות מהרז"ל מסאטמאר להכתיר את ר' חיים הערש טייטלבוים מירושלים בתור הממשיך של האדמו"ר ר' זלמן לייב.

הדברים אינם בגדר חידוש לכל מי שיודע על המאבק הנסתר שמתנהל בשלוש שנים האחרונות בין בניו של האדמו"ר ר' זלמן לייב, בין הבן הבכור והקיצוני ר' חיים הערש לבין הבן הצעיר והדינמי ר' יעקב בער, כאשר לאט לאט החל ר' יעקב בער החל לכבוש את מעמדו בתור היורש הבלעדי בחסידות מהרז"ל מסאטמאר, והופיע לצדו בכל המעמדים של החסידות, ובתוכניתו היתה להדיח את האח הבכור מכתר ההנהגה.

כעת החליטו העסקנים הקיצונים בחסידות מהרז"ל מסאטמאר לשים לכך קץ, ובהיות שר' חיים הערש שוהה בארה"ב במשך החצי שנה האחרונה, ואין בתוכניתו לחזור לירושלים, מפני סיבות עגומות שאין כאן המקום לפורטן, קפצו הקיצונים על ההזדמנות והחליטו לנצל את העצרת ביום ראשון למעמד הכתרה רשמי לר' חיים הערש בתור הממשיך הבלעדי של האדמו"ר ר' זלמן לייב.

גורמים בכירים בחסידות מהרז"ל מסאטמאר מאשרים את הדיווח ומצביעים על העובדה שחותנו של ר' יעקב בער הרב צבי הירש מייזליש אב"ד שאפראן לא חתם על הקו"ק לעצרת הרבבות, הם תולים את הסיבה בעצרת ההכתרה שהקיצונים בסאטמאר מתכננים לערוך נגד חתנו ר' יעקב בער מסאטמאר.

No comments:

Post a Comment