Search This Blog

Saturday, February 23, 2013

הרב נחום כהן "יקיר ירושלים" נחשד בהטרדה מינית


מבוכה בבירה: רב ששמו נקשר בעבר בפרשה של הטרדות מיניות, זכה לאחרונה בתואר "יקיר העיר" מטעם עיריית ירושלים. לידי מעריב  הגיעו מסמכים שלפיהם אסר בית דין רבני על הרב נחום כהן, מהרבנים החשובים בירושלים, להימצא בסביבת נשים. הסיבה: תלונות שהתקבלו בבית הדין, שבו יושב בין השאר גם הרב יעקב יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף וראש ישיבת גבעת משה.

בהנחיות בית הדין נכתב בין היתר כי אסור לרב להרצות בפני נשים, לייעץ להן או לעסוק בהשכנת שלום בית. לפי ההנחיות, הוא יכול להעביר שיעור לנשים "רק כשיש מחיצה בינו לבינן, כשהוא לא רואה אותן והן לא רואות אותו. אסור לו לקבל נשים או זוגות בקליניקה, וכן בביתו".

בכתב התביעה שהוגש בזמנו נגד כהן נכתב כי "הרב נוגע בנשים בידיהן ובראשן באופן קבוע, כולל נשים נשואות. יש מספר עדויות גם על מעשים חמורים יותר, של ליטופים ונגיעות בחזה". עוד נכתב כי "הרב מדבר'דיבורים אסורים' כלפי נשים", וכי בין היתר אמר דברים כגון: "את זקוקה לחדר המיטות, אני רוצה שתהיי חברה שלי"

כתב התביעה מפרט כי הרב כהן נהג, לכאורה, "להגיע לנשים בשעות מאוחרות של הלילה, להתיישב על מיטותיהן ולנסות לפתותן תוך כדי חיבוקים. רק בגלל סירוב של הנשים הדברים לא התפתחו לכדי מעשים חמורים יותר", נכתב . עוד נטען כי בחלק מהמקרים נהג הרב לשלוח שליחים ושליחות למתלוננות, הן כדי לנסות לגרום להן להיענות לבקשותיו המיניות והן כדי לאיים עליהן שלא יעידו.

"הבאבא נחום"

הרב כהן, המכונה גם "הבאבא נחום", נחשב לאחד המקובלים הבולטים בירושלים, ובשנים האחרונות הוא מייעץ גם לחילונים. בין הממליצים עליו לקבלת התואר היוקרתי נמנו גם איש העסקים רמי לוי, המשמש כחבר מועצת עיריית ירושלים, ורב הכותל שמאול ריבנוביץ'.

מאז שניתן פסק הדין המדובר עברו שנים רבות. אולם לאחרונה, לאחר שקיבל הרב כהן את התואר היוקרתי מהעירייה, שלחו שני דיינים מבית הדין מכתב לרבנים שהמליצו על הענקת התואר לרב. את המכתב ניסחו הרב יוסף והרב אהרון יזדי, ששניהם היו מעורבים בניסוח ההנחיות שאסרו על כהן להימצא בקרבת נשים.

לטענת הפוסקים, הרב כהן חזר לסורו. "לצערנו, האיש עבר על כל ההנחיות וההתחייבויות שהתחייב בפנינו, והמשיך במעלליו ביתר שאת. הוא ממשיך לקבל נשים הן ביחידות והן ברבים, הן בארץ והן בחו"ל, ואף יש לו משרד לקבלת נשים", כותבים השניים. לדבריהם, מסיבה זו הם החליטו לפרסם את מה שאירע לפני שנים רבות, ועד עתה הוסתר מפני הציבור.

בעקבות פרסום המכתב על ידי הרבנים פנה חבר מועצת העיר מטעם סיעת מרצ, פפה אללו, לראש העיר ניר ברקת, וביקש לדעת מה בכוונתו לעשות בעניין. מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: "יקירי ירושלים נבחרים על ידי ועדה חיצונית בלתי תלויה, בראשות שופט בדימוס מבית המשפט העליון. הטענות יועברו לעיון הוועדה".

הרב כהן סירב לפניית nrg מעריב למסור תגובה להאשמות נגדו. יצויין כי בעבר קיבל על עצמו את ההסדר שקבע בית הדין הרבני בעניינו.

No comments:

Post a Comment