Search This Blog

Sunday, July 9, 2017

עונשים קלים במיוחד: נגזר דינם של המלמדים שהיכו ילדים

חמשת המלמדים שהואשמו לפני כשנה באלימות שהפעילו במשך שנים נגד ילדים בתלמוד תורה בתל אביב, זכו להסדר טיעון מיקל במיוחד, לאחר שהודו במעשים, והיום (ראשון) נגזר דינם בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
מורה אחד ישלם 11 אלף ש"ח לכל ילד מהאחד עשר אותם תקף בעבר, וכן ירצה 400 שעות של שירות לציבור; מורה נוסף ישלם 10 אלף ש"ח לכל ילד מהעשרה אותם תקף בעבר, וכן ירצה ארבעה חודשי עבודות שירות; עוד מורה ישלם 6000 ש"ח לכל ילד מהשישה אותם תקף בעבר, וכן ירצה חמישה חודשי עבודות שירות; מורה אחר ישלם 3000 ש"ח לכל ילד מהשלושה אותם תקף בעבר, וכן ירצה ארבעה חודשי עבודות שירות - והמורה החמישי ירצה 250 שעות של שירות לציבור.
כזכור, הילדים שהוכו היו בני 3-4 מכיתות הגן בחיידר, בני 5-6 מכיתה ב, וכן בני 9 8 ו-10. אלו הוכו נמרצות באופנים שונים. חלק ספגו צביטות, אחרים סטירות והיו גם פעוטות שהוכנס סבון לפיהם.
האלימות הרבה שהופעלה היתה בין השאר גם על ידי סכין, קרשים מעץ וסרגל מברזל. בחלק מהמקרים הוטחו ילדים לרצפה או שסגרו את לסתותיהם בחוזקה.

No comments:

Post a Comment