Search This Blog

Wednesday, July 5, 2017

במגשי פיצות ופלאפל: מי מטריד את האדמו"ר מויז'ניץ?

בשבועות האחרונים הוטרד בית האדמו"ר מויז'ניץ כאשר אל הבתים הן של קבלת הקהל ברחוב אהבת שלום והן הבית הפרטי ברחוב תורת חיים נשלחו בעלי מלאכה וצוותי רפואה שלא הוזמנו כלל במטרה להפריע לסדר היום התקין.
בתקופה האחרונה עלו ההטרדות שלב נוסף כאשר אל ביתו של הרבי נשלחו הזמנות של אוכל מוכן בהם מגשי פיצות, מנות פלאפל ועוד.
איש לא ידע מהדבר מלבד הרבי ובני משפחתו הקרובים אשר בצדקותם שילמו על המשלוחים והזהירו את המקורבים שלא לספר לאיש.
האדמו"ר אף הורה למקורביו לחלק את האוכל למשפחות נזקקות שמצידן שמחו על העזרה המפתיעה ללא שידעו מה מקורה.
גל האירועים המבישים נתגלה לאחר שהשכנים בבניינים הסמוכים גילו על הפעילות התמוהה של שליחי הפיצה שהגיעו לבניין כשהם מצידם סיפרו בתמימות כי מדובר בלקוחות שמזמינים הזמנות גדולות.
מיד התברר העניין לאשורו והחסידים הבינו את גדולתו של רבם אשר העדיף לשתוק ולהבליג על מסכת ההטרדות ולקבל ייסורים באהבה תוך שהוא משתמש בכך להועיל לאחרים.
"ידענו שהאדמו"ר אוהב שלום ורודף שלום וכלל לא עלה על דעתו לעשות מכך עניין אולם מפליא היה להיווכח כיצד גם במעמדו כיום הוא הסתיר זאת ולא נתן לאף אחד לגרום להפסקת הסאגה התמוהה", אומרים החסידים.

No comments:

Post a Comment