Search This Blog

Sunday, July 2, 2017

נהג ההסעות שפגע בילדה נשלח ל-5.5 שנות מאסר

שלושת שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים גזרו היום (ראשון) את דינו של נהג ההסעות החרדי המתגורר בשכונת רמת שלמה בירושלים, על כך שפגע בקטינה אותה הכיר במהלך עבודתו - ל-5.5 שנות מאסר, ועוד שנתיים מאסר על תנאי.
כזכור, המורשע שנעצר לפני שנה, כיום בן 50, הסיע את הילדה מדי יום מהבית לבית הספר ובחזרה. כשפסק מלנהוג במסלול בו נסעה הילדה, הוא היה נוהג להעביר למתלוננת פתקים באמצעותם, בין היתר, ביקש ממנה להתקשר אליו. תחילה היא התעלמה אך משהמשיך במעשיו היא יצרה עמו קשר כדי לשאול לרצונו.
עם הזמן, ניסה הנאשם לקנות את אמון הנערה, בכך שכביכול "ייעץ לה" בעניינים שונים, קנה לה מתנות שונות והם אף יצאו לטיולים יחדיו. בתקופה בה לא היה ברשות המתלוננת טלפון נייד, סיפק לה אותו הנאשם על מנת שתוכל להיות אתו בקשר באמצעות הודעות טקסט או שיחות טלפון.
בהמשך, המורשע והילדה התכתבו ביניהם, כשהנאשם הנחה אותה אחר כך למחוק אותן. במהלך הקשר, ניסתה המתלוננת מספר פעמים לנתק את הקשר עם הנאשם, אולם הוא חזר והתקשר אליה שוב ושוב. במהלך התקופה המדוברת, הוא תקף אותה באכזריות פעמים רבות, זאת כשהילדה אף יידעה אותו במפורש כי היא בת 13.5.
התפנית אירעה כשנודע למורשע כי אמה של המתלוננת גילתה את הקשר ביניהם. אז הוא מיהר להתקשר למתלוננת וביקש להיפגש עמה. בהיפגשם, אמר לה הנאשם:
"אמך מתכוונת לפנות למשטרה. תגידי שמהות הקשר בינינו היה... עזרה וטיפול".
בגזר דינם כותבים השופטים, כי המורשע יפצה את הקטינה ב-20 אלף ש"ח - אף שהביעה את סלידתה מליטול ממנו סכום כספי כלשהו על מעשיו החמורים.
כנהוג בדין, משנות המאסר שהושתו עליו, תיגרע תקופת מעצרו הממושכת.

No comments:

Post a Comment