Search This Blog

Tuesday, July 25, 2017

עצר לבדיקת רישיונות - ותקף מינית

בית משפט השלום בירושלים גזר הבוקר (שלישי) חמישה חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה 22 אלף שקלים על שוטר סיור לשעבר שהורשע בביצוע מעשה מגונה באישה שעצר לבדיקת רישיונות. השופט הסביר את קביעתו בכך שמדובר במעשים חמורים - במיוחד לאור העובדה כי מדובר בשוטר במדים - אך הודאתו של הנאשם ושיתוף הפעולה שהפגין הובילו לעונש מאסר מינימלי.

על פי כתב האישום, במאי 2015 עצר השוטר אישה לבדיקת רישיונות. במהלך המעצר אמר לה כי עליו לבצע בה חיפוש גופני - זאת בניגוד להנחיות, לפיהן שוטר גבר לא יערוך חיפוש מסוג זה על אישה. השוטר הנחה את האישה להוריד את הסוודר שלגופה, כשהיא נותרת בגופיה, ולאחר מכן הכניס את ידיו מתחת לבגדיה ונגע בחזהּ. בהמשך אף הניח ידיו על ישבנה של המתלוננת.
בגזר הדין קבע השופט אוהד גורדון כי העובדה כי המעשים בוצעו תוך הפעלת סמכויותיו של השוטר וניצולן לרעה, כמו גם הבדלי הסטטוס בינו לבין המתלוננת, מעצימים מאוד את חומרת מעשיו. לדבריו, "חוסר האונים והקושי להתנגד לתוקף, המאפיינים חלק ממקרי הפגיעה המינית, קיבלו במקרה זה משנה-משקל נוכח חובתה של המתלוננת, כאזרחית, לציית להוראותיו של שוטר והאופן הבזוי בו ניצל הנאשם חובה זו לצרכיו המיניים". עוד כתב כי "במעשיו שבוצעו בהיותו שוטר במדים המייצג את משטרת ישראל, הוסיף ופגע במעמדה של המשטרה וכך גם בשלטון החוק".
השופט אמר כי בשל חומרת המעשים, העונש חייב לכלול גם מאסר בפועל של 4-14 חודשי מאסר וגם מרכיב פיצויים משמעותי. עם זאת, הוחלט על מתן עונש מאסר מינימלי בזכות הודאתו של השוטר במעשים, שיתוף הפעולה שלו בתיק והבעת החרטה העמוקה שלו במילים ובמעשים. בנוסף, נגזר עליו לשלם למתלוננת 22 אלף שקלים כפיצוי על מעשיו.

No comments:

Post a Comment