Search This Blog

Sunday, July 2, 2017

מהומה הלילה בין ויז'ניץ לבאבוב בבני ברק

מהומה פרצה הלילה (מוצ"ש) בין חסידי ויז'ניץ לבין בחורי ישיבת 'עץ חיים' באבוב ברח' עזרא בבני ברק. 

על פי עדויות מהימנות שהגיעו לידי 'בחדרי חרדים', מדובר בקבוצת בחורים מישיבת באבוב הסמוכה ל'מרכז חסידי ויז'ניץ', שצעקה לעבר האדמו"ר וחסידיו, עת יצאו לקידוש לבנה ברחובה של עיר, את שמו הפרטי של הרבי מויז'ניץ בכוונת זלזול. למרות שניסו להשתיקם הם המשיכו בשלהם, בתגובה עלו עשרות אברכים ובחורים מחסידי ויז'ניץ לבנין הישיבה, הכו את הבחורים הללו על שפגעו בכבוד רבם ועוד בפניו. 

עוד על פי העדויות שהגיעו ל'בחדרי חרדים', גם המשגיח הוכה על כך שלא מיחה בהם ולא עצר אותם מלעשות כן. כמו כן הושחת שער הכניסה לבנין המכונה 'שער שארף' - המעוטר באותיות התורם ולעילוי נשמת קרוביו. 

גם בפנים הבנין הושחתו כמה פריטים, זעם על הפגיעה והזלזול בכבוד רבם. 

עסקן מחסידי ויז'ניץ אומר ל'בחדרי חרדים': "הם כפויי טובה. אנחנו חיים לצידם כמה שנים ומנהלים איתם יחסי שכנות טובה. עזרנו להם לא אחת. כשהם הכניסו ספר תורה לבנין הישיבה וביקשו רחבת ריקודים גדולה בקרבת מקום, העמדנו לרשותם את היכל הטישים שלנו". 

עוד הוא אומר ל'בחדרי חרדים': "לפני מספר ימים, כשהיתה להם הפסקת חשמל בבנין ולא היה ניתן להמשיך ללמוד ללא מזגן. פתחנו עבורם את בית המדרש הגדול במיוחד, למרות שהוא סגור על בריח בכל ימות החול, שם הם למדו עד לתיקון התקלה. לא ציפינו לכזה תגמול". 

לאחר האירוע, נכנס הרבי בשעה 02:40 לסעודת מלוה מלכה בשילוב טיש יארצייט לזקנו ה'אמרי נועם' זי"ע מדז'יקוב, במהלכה גם נשא דברי הדרכה לחסידים לקראת צאתו ביום שלישי למנוחה השנתית בשוויץ, והזכיר את רש"י בתחילת הפרשה "גזירה היא מלפני ואין לך רשות לערער אחריה", כשהוא דורש מהחסידים, שלא לערער אחר מעשיו. הטיש הסתיים בסביבות השעה 04:00 לפנות בוקר. 

כאמור, הרבי ייצא ביום שלישי לעיירת הנופש מלויה-שוויץ שם ישהה למנוחה עד לתאריך ז' אלול.

No comments:

Post a Comment