Search This Blog

Wednesday, July 5, 2017

האדמו"ר מסאטמר זעק ליהודי צרפת: "אל תעלו לישראל"

בשעות הלילה (רביעי) השתתפו אלפים מתושבי צרפת היהודית בכינוס מיוחד בראשותם של האדמו"רים מהר"י מסאטמר ופשעווארסק לחיזוק החינוך בקרב ילדי צרפת.
לאור האנטישמיות הרבה ואירועי הטרור רבים מקרב יהודי צרפת עולים בשנתיים האחרונות לישראל אולם בשל כך מאבדים את הקשר היהודי והחיבור למסורת.
"דווקא בישראל ילדיהם מגיעים ללמוד בחינוך המ
מלכתי וכך יוצא שאנו מאבדים את הדור הבא", מסביר אחד העסקנים היהודים בצרפת.
בשנתיים האחרונות בנו האדמו"רים רשת של מוסדות על טהרת הקודש במטרה לשכנע את התושבים המקומיים שלא לעזוב את המדינה ובמקביל להעניק לילדיהם חינוך יהודי שורשי.
אמש זעק הרבי מהר"י מסאטמר במילים חריפות ליהודים המקומיים: "מקומכם כאן, אל תעלו לישראל". האדמו"ר הרחיב בכך שעוד אבותיו, מייסדי החסידות, דאגו לפני עשרות שנים לגורלם הרוחני של יהודי ארצות המזרח ממרוקו, טוניס ואלג'יר והקימו עבורם מוסדות או לחילופין תמכו במוסדות הקיימים.
"גם כיום ישנם רבים שעולים לארץ ומתנתקים מכל חיבור לאידשקייט ועוברים שואה רוחנית", זעק הרבי בכאב והסביר: "על כן יש להמשיך ולהישאר כאן ולשלוח את הילדים רק למוסדות בהם קיים חינוך יהודי אמיתי".

No comments:

Post a Comment