Search This Blog

Thursday, July 20, 2017

פסק דין רבני: מתלוננת שווא תפסיד מזונות וכתובה

החלטה חריגה בחומרתה מנסה לשים קץ לתופעת תלונות השווא נגד גברים:­בית הדין הרבני בתל אביב קבע כי אישה תושבת העיר, שהתברר כי התלוננה תלונת שוואנגד בעלה, תפסיד את דמי המזונות, וכן את דמי הכתובה שהייתה אמור לקבל עם הגירושין. מדובר בפסק דין שנחשב לחריף ותקיף מאוד.

מאחורי הפסק עומדים הדיינים הרבנים יצחק רפופורט, מאיר פרימן ומאיר קהאן. בתחילה, האישה הגישה תלונה במשטרה ובעקבותיה הורחק הבעל מביתו מיד לחמישה ימים. לאחר מכן פנתה האישה לבית המשפט לענייני משפחה, וזה הרחיק את הבעל ל-90 יום מביתו בהסכמה. בסופו של דבר חקרו המשטרה והפרקליטות את התיק לעומק, ולאחר שמצאו שהאישה איימה בעבר להגיש תלונות סרק נגד הבעל הוחלט לסגור את התיק מחוסר מוחלט של ראיות. 

בפסק הדין כתבו הדיינים כי "אם מוגשת תלונה בלתי מוצדקת, ההשלכות כלפי הבעל קשות מנשוא: הרחקה על ידי המשטרה כברירת מחדל, וכן פגיעה ארוכת טווח במסגרת הליך של מתן צו הגנה הנשען על רף ראייתי שמשקלו פחות ממשקל הנוצה". הדיינים ציינו כי הערכאות המשפטיות "לוקחות מקדם ביטחון מחשש לאלימות", והסבירו ש"כך גם אם בסופו של ההליך יזוכה הנילון או הנאשם – הרי שעצם ההשפלה שבהליך פוגעת בשמו הטוב ופעמים רבות גם בתעסוקתו של הנילון ללא מרפא ותיקון המעוות". 

עוד כתבו הדיינים כי "הרחקת אדם מביתו בטענות שווא מהווה פגיעה אלימה במישור הפיזי, בהרחקתו בעל כורחו מביתו שלו. מאידך המתלוננת צוברת רווחים טקטיים בהליכים משפטיים של קביעת משמורת, דמי כתובה וכו' וגם קיימת זיקה ישירה לגובה המזונות. בסיכומו של דבר מוצא הנילון את עצמו במציאות קפקאית ללא מוצא". 

תופעת תלונות השווא נידונה גם בשבוע שעבר בבית הדין הרבני האזורי בחיפה. אב בית הדין כתב כי "הצד שמתלונן תלונות שווא הוא המפסיד וגורם נזק גדול"

No comments:

Post a Comment