Search This Blog

Thursday, July 6, 2017

ר' ישראל מויזניץ מעודד פדופילים מפעיל השפעתו למנוע פניה למשטרה נגד אפרים טסלר

השבוע ראו בויזניץ מחזה תמוה, ר' ישראל היה בברכפלד, וכשסיים עמד לשוב לבני ברק הוא הורה לנהג ולגבאים שיסעו לבד הוא אמר להם הוא צריך לדבר משהו עם יענקי טסלר ולכן הוא יסע עמו ברכב שלו, והכל ביקשו לדעת אלו סודות הם מדברים שם

אבל לא צריך היה הרבה לדעת מה קורה מפני שזה כבר כמה שבועות שהורים לוחצים חזק שיסלקו את טסלר מויזניץ, בשל הפדופיליה, יש מי שרוצה לפנות למשטרה על מה שעשו לבנו, ויענקי טסלר צריך את האדמו"ר שהוא יאסור על אותו אבא לעשות זאת

בשיחה ההיא הבטיח ר' ישראל שהוא אישית יטפל בענין, יורה שלא לפנות למשטרה, וההורים זועמים

No comments:

Post a Comment