Search This Blog

Wednesday, July 12, 2017

תושב בני ברק מואשם בביצוע מעשים מגונים בנערים שעבדו אצלו

"ניצל את יחסי העבודה והמרות וביצע מעשים מיניים רבים": משה פישר, תושב בני ברק בן 53, הואשם הבוקר (ד') בהטרדה מינית ובביצוע מעשים מגונים רבים בשני נערים בני 15 שעבדו אצלו ובחברם, נער נוסף בן 13. העברות כלפי הנערים שעבדו איתו נעשו תוך ניצול יחסי תלות, מרות ועבודה.

לפי כתב האישום שהוגש על ידי עו"ד מיטל מור, במהלך החודשים אפריל ומאי העסיק פישר את שני הנערים בעסק שבבעלותו. במהלך התקופה שעבדו אצלו נהג פישר להסיע אותם יחד עם חברם בן ה-13, ברכבו במסגרת שעות העבודה ומחוצה להן. הוא נהג גם לבלות בחברתם וקנה עבורם בגדים, טלפון נייד, אופניים חשמליים, סיגריות ואוכל. 

הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו. בבקשה כתבה התובעת עו"ד מור: "מעשיו מלמדים על דפוס פעולה שבו נקט: יצירת קשר קרוב עם הקטינים, טרף קל, האופן שבו נהג לבלות עמם, להסיע אותם ולרכוש עבורם מוצרים שונים על מנת לרכוש את אמונם ולהביא לקרבה וליצירת תלות בינם לבינו. הנאשם ניצל את יחסי התלות, העבודה והמרות שנוצרו בינו לבין הקטינים וביצע בהם מעשים מיניים במספר רב של הזדמנויות".

הנערים מסרו עדויות על המעשים ואף נערך עימות בין שניים מהם לבין פישר. לגבי נער אחד העיד פישר כי הוא אכן העסיק אותו ורכש עבורו מוצרים שונים, אך טען כי לא נגע בו. לגבי נער אחר הכחיש כי העסיק אותו וכן הכחיש שנגע בו, אך אישר שהקטין לן אצלו.

נטען כי פישר קיים שיחות והתכתבויות בעלות אופי מיני עם הנערים, הפנה לעברם הצעות והתייחסויות מיניות וביצע בהם במספר הזדמנויות מעשים מיניים, תוך ניצול יחסי המרות. באחד המקרים נמצאה התכתבות בינו לבין אחד הנערים, שבו הוקלט פישר אומר: "בוא נקווה שאני אראה אותך מחר, אני מאוד רוצה לראות אותך בחול המועד הזה, בסדר? אני סומך עליך שאתה תמצא את הדרך... מה שבטוח שאני יכול להגיד לך זה שאיתי אתה תהנה. ותדע לך שאני תמיד, תמיד, תמיד אוהב אותך".

בחקירה טען פישר כי ההתכתבות הוצאה מהקשרה וכי לא מדובר במשהו מיני, אף שכך עשוי הדבר להשתמע. לדבריו, כך הוא נוהג להתבטא אף שאין לו כל כוונה מינית. 

עורכת דינו של פישר, יעל ניסן פינקלמן מהסנגוריה הציבורית, מסרה: "הנאשם טוען כי מדובר בסכסוך עסקי על רקע של סחיטה נגדו ומכחיש בתוקף את הכל החשדות".


No comments:

Post a Comment